Reducció de quotes

Els mutualistes que optin per la mutualitat per primera vegada o que no hagin estat d’alta en els últims 2 anys (3 anys en el cas que hagin gaudit amb anterioritat de les reduccions) podran sol·licitar les reduccions que la Seguretat Social estableixi dins la seva normativa sempre que hagin estat regulades per la mutualitat i compleixin amb els requisits que s’especifiquin. La reducció s’haurà de sol·licitar expressament i suposarà la reducció de les prestacions en conseqüència a la reducció de la quota.

Les reduccions que actualment estan regulades dins la mutualitat contemplen a qualsevol professional col·legiat que exerceixi l’enginyeria per compte propi, aquestes reduccions també s’aplicaran a autònoms de societats laborals i de cooperatives, però no s’hi podran acollir els de societats mercantils capitalistes. Els professionals que sol·licitin la reducció, podran accedir a la quota reduïda d’acord als paràmetres que es defineixin en cada paquet.