Tipus de reducció

I. El següent paquet contempla les mateixes prestacions del paquet estàndard (PN), excepte la prestació de Renda d’Estudis que no serà de contractació obligatòria.

Paquet P1 plus: (primera alta o més de 2 anys sense activitat)

Es podran inscriure a aquest paquet els homes menors de 30 anys i les dones menors de 35 anys que no hagin estat donats d’alta a la mutualitat com alternatius al RETA o que faci més de 2 anys sense activitat (3 anys en el cas que hagin gaudit de les reduccions amb anterioritat).

 La quota alternativa del P1 plus contemplarà la següent quota reduïda durant el 2022:

Mesos reducció Quota 2022 Mutualistes Condicions
Del 1r al 12è (primer tram)  60 € Menors de 30(H)/35(D) anys Primera alta/ >2anys
Del 13è al 18è (segon tram) 118 € Successiu al 1r tram anterior No admet altes
Del 19è al 36è (tercer i últim tram) 165 € Successiu al 2n tram anterior No admet altes

Podrà contractar personal a càrrec un cop iniciada l’activitat.

II.   Els següents paquets contemplen les mateixes prestacions descrites en el paquet estàndard (PN), excepte la prestació de Renda d’Estudis que no serà de contractació obligatòria i la Vida Temporal II que es podrà subscriure per un mínim de 6.000€ de cobertura en lloc dels 30.000€.

Paquet PIN1 plus: (primera alta o més de 2 anys sense activitat)

Es podran inscriure a aquest paquet les persones de 30 anys o més que no hagin estat donats d’alta a la mutualitat com alternatius al RETA o que faci més de 2 anys sense activitat (3 anys en el cas que hagin gaudit de les reduccions amb anterioritat).

La quota alternativa del Paquet PIN1 plus contemplarà la següent quota reduïda durant el 2022:

Mesos reducció Quota 2021 Mutualistes Condicions
Del 1r al 12è (primer tram)   60 € 30 anys o més Primera alta / >2anys
Del 13è al 18è (segon tram) 118 € Successiu al 1r tram anterior No admet altes
Del 19è al 24è (tercer i últim tram) 165 € Successiu al 2n tram anterior No admet altes

Podrà contractar personal a càrrec un cop iniciada l’activitat.

Paquet P101: (primera alta, amb pluriactivitat a jornada completa)

Es podran inscriure a aquest paquet els professionals de 30 anys o més que no hagin estat donats d’alta a la mutualitat com alternatius al RETA, és a dir, per la primera alta i en el cas que estiguin en situació de pluriactivitat a jornada completa (100% d’ocupació per compte d’altre).

La quota alternativa del Paquet P101 contemplarà la següent quota reduïda durant el 2022:

Mesos reducció Quota 2022 Mutualistes Condicions
Del 1r al 18è (primer tram) 118 € 30 anys o més Primera alta
Del 19è al 36è (segon tram) 177 € Successiu al 1r tram anterior No admet altes

Paquet P51: (primera alta, amb pluriactivitat a jornada parcial)

Es podran inscriure a aquest paquet els professionals de 30 anys o més que no hagin estat donats d’alta a la mutualitat com alternatius al RETA, és a dir per la primera alta i en el cas que estiguin en situació de pluriactivitat a jornada parcial amb més d’un 50% d’ocupació. (Del 50% al 100% d’ocupació per compte d’altre).

La quota alternativa del Paquet P51 contemplarà la següent quota reduïda durant el 2022:

Mesos reducció Quota 2022 Mutualistes Condicions
Del 1r al 18è (primer tram) 177 €  30 anys o més Primera alta
Del 19è al 36è (segon tram) 200 €  Successiu al 1r tram anterior No admet altes