Quotes

L’import mínim de la quota del paquet de prestacions alternatives es fixa, com a mínim, en el 80% de la quota mínima que s’hagi de satisfer amb caràcter general al RETA, en compliment de la disposició addicional dinovena del Real Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, per el que s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Paquet estàndard (PN): la quota mínima mensual per a l’exercici 2020 és de 229 €.

Al venciment de cada anualitat la quota es renovarà d’acord a les prestacions contractades independentment del mínim que s’estableixi per a l’exercici. No obstant, cada anualitat s’establirà aquesta quota mínima en base als requisits del primer paràgraf, havent d’actualitzar la quota per mantenir la Mútua com sistema alternatiu al RETA, si aquesta fos inferior.

Usem cookies pròpies i de tercers amb finalitats analítiques, per tal de millorar la seva experiència de navegació en el nostre lloc. Si continues navegant sense canviar la configuració, considerarem que acceptes la seva instal·lació i ús conforme el nostre Avís legal.