Extracte de condicions Testament i Testament Vital

GARANTIES I SERVEIS PER ALS ASSEGURATS DE: VIDA TEMPORAL, VIDA TEMPORAL II, I ACCIDENTS

 

ELABORACIÓ DE TESTAMENT

Una vegada redactat el testament es concertarà cita per a la signatura de la persona assegurada en una notaria propera al seu domicili. La persona assegurada tindrà dret a una modificació anual del testament atorgat a través d'aquest servei. En cas de tractar-se d'una persona assegurada dependent o que no tingui mobilitat, es concertarà cita per a la signatura notarial en el seu lloc de residència. També s'inclou l'elaboració i signatura de poder notarial de persones malaltes o impedides sempre que estigui relacionat amb els tràmits successoris. Aquest servei inclou l'assessorament legal, l'elaboració del testament i les taxes notarials, qualsevol altra despesa derivada d’aquest servei anirà a compte de la persona assegurada.

ELABORACIÓ DE TESTAMENT VITAL*

Una vegada redactat el testament vital es concertarà cita per a la signatura de la persona assegurada en una notaria propera al seu domicili. La persona assegurada tindrà dret a una modificació anual del testament vital atorgat a través d'aquest servei. En cas de tractar-se d'una persona assegurada dependent o que no tingui mobilitat, es concertarà cita per a la signatura notarial en el seu lloc de residència. També s'inclou l'elaboració i signatura de poder notarial de persones malaltes o impedides sempre que estigui relacionat amb els tràmits successoris. Aquest servei inclou l'assessorament legal, l'elaboració del testament vital i les taxes notarials, qualsevol altra despesa derivada d’aquest servei anirà a compte de la persona assegurada.

*L’accés al servei de testament vital només serà per a la persona assegurada.

 

La cobertura d’aquests serveis és a càrrec de la companyia d’assegurances EUROP ASSISTANCE ESPAÑA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS i estan subvencionats per La Mútua dels Enginyers.