Assegurança de Renda d’Estudis

Protegeix el futur dels teus fills garantint la continuïtat dels seus estudis amb una renda mensual en cas de la teva defunció o invalidesa permanent i absoluta.

Tarifa i contracta

Avantatges de la nostra assegurança

Garanteix el pagament d'una renda mensual per cada fill inscrit davant la situació de necessitat econòmica provocada per la defunció o invalidesa permanent i absoluta de la persona assegurada. Característiques principals:

  • Es pot protegir qualsevol menor de 28 anys, sigui o no fill/a o familiar del assegurat.
  • Contractable fins als 61 anys.
  • Tu decideixes fins a quina edat vols mantenir la protecció (límit màxim 28 anys).
  • Cobertura de la persona assegurada: anual renovable, fins a l’edat màxima establerta per a la persona a protegir, o si es produeix abans, als 67 anys (cobertura d’invalidesa permanent absoluta) i 75 anys (cobertura de defunció) de la persona assegurada.

Característiques de l’assegurança de Renda d'Estudis

T'oferim una assegurança que garanteix la teva tranquil·litat i la dels teus familiars en cas d'hospitalització. Amb cobertures com les següents:

bullet1

Cobertura internacional

Àmbit geogràfic mundial, tant de la persona assegurada, com de la persona a protegir.

bullet2

Màxima protecció

El pagament de la renda pot arribar fins que la persona a protegir compleix els 28 anys.

bullet3

Complementari a la Seguretat Social

Cobertura complementària a la pública de la Seguretat Social i a la de qualsevol altra assegurança privada.

bullet4

Garantia flexible

Llibertat per a dedicar la renda al que desitgi la persona beneficiària.

bullet5

Sense restriccions

Les persones a protegir poden ser fills, altres familiars, o fins i tot persones sense parentiu.

bullet6

Facilitat en les quotes

Possibilitat de fraccionar el rebut de manera mensual, trimestral o semestral.

Assessors

El nostre equip de consultoria t’informarà de la solució que millor s’adapti a les teves necessitats.
Amb La Mútua, un món de serveis al teu abast.

Contacta amb nosaltres

Cobertures

  • Cobertura Bàsica

Abonament d’una pensió mensual i temporal, en cas de defunció de la persona assegurada, amb una durada que es calcularà per la diferència entre l’edat final fixada de la persona a protegir i la seva edat a la data d’inici d’abonament de la pensió.

  • Cobertura Opcional

Abonament d’una pensió mensual i temporal, en cas d’invalidesa permanent i absoluta de la persona assegurada, amb una durada que es calcularà per la diferència entre l’edat final fixada de la persona inscrita i la seva edat a la data d’inici d’abonament de la pensió.

FAQ - Preguntes freqüents

1. Què és una assegurança de renda d’estudis?
Es paga una renda mensual als beneficiaris menors de 25 anys en cas que es produeixi la mort de la persona assegurada (pare/mare, familiar o amic).
2. Només es cobrarà si el menor de 25 anys està estudiant?
No cal que la persona beneficiaria realitzi estudis reglamentaris. Pot ser que hagi acabat la seva etapa educativa i es trobi en una altra situació. Aquest fet no invalida el cobrament de la renda.
3. Pot contractar una renda d’estudis un familiar que no sigui pare/mare o ascendent directe?
Sí. Qualsevol persona pot contractar una assegurança de renda d'estudis a favor d’un menor de 25 anys que vulgui protegir.

No t’ho perdis! Aprofita la promo del moment