La Mútua Crouco Serpreco Mútua Valors

Junta Rectora

Presidente
Joan Munt i Albareda

Vicepresidente 1r

Josep Giné i Badia

Vicepresidente 2n

Jordi Ramon Guasch i Asmarats

Secretaria
 M. Carmen Iglesias i Fadon

Vicesecretaria

Mireia Félix i Castellanos

Vocales:
Josep Alabern i Valentí
Carles Xavier Albà Cortijo
Josep Bernis i Calatayud
Guillem Graell i Deniel
Àngel Guevara i Casanova
Joaquim Llop i Ribalta
Lluís Maestre i Oliva
Rafael Mutlló i Pamies
Miquel M. Obradors i Melcior
Joan Torres i Carol

COMPOSICIÓN DEL COMITE EJECUTIVO
Joan Munt i Albareda
Josep Giné i Badia
Josep Alabern i Valentí
Jordi Ramon Guasch i Asmarats
Lluís Maestre i Oliva