Assistència en Viatge per Estudiants/Practiques/Erasmus

Aquesta assegurança està intermediada per Serpreco Corredoria d’Assegurances, SA, corredoria vinculada a la Mútua dels Enginyers, amb domicili a Via Laietana, 39, 2n, de Barcelona i amb CIF: A-58852518. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 10882, llibre 9822, foli 1, full 127830. Assegurances de responsabilitat civil i de caució concertades i inscrita amb el número J00609 al Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances, Corredors de Reassegurances i dels seus Alts Càrrecs, d’acord amb el RD-Llei 3/2020

Condicions, Simulador i Contractació

Aquesta assegurança està intermediada per Serpreco Corredoria d’Assegurances, SA, corredoria vinculada a la Mútua dels Enginyers, amb domicili a Via Laietana, 39, 2n, de Barcelona i amb CIF: A-58852518. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 10882, llibre 9822, foli 1, full 127830. Assegurances de responsabilitat civil i de caució concertades i inscrita amb el número J00609 al Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances, Corredors de Reassegurances i dels seus Alts Càrrecs, d’acord amb el RD-Llei 3/2020

Informació General

LA MÚTUA I ELS ESTUDIANTS D'ENGINYERIA

Presentació LA MÚTUA i els estudiants d'Enginyeria

La Mútua dels Enginyers, actualment col·labora amb les Escoles d’enginyeria ETSEIB, ETSEIAT, amb la Universitat politècnica de Madrid, amb l'Escola politècnica superior de la Universitat de Girona, amb l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida, amb la Universitat de Vic i amb la Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú. Conscients de les dificultats de les Escoles i els alumnes de finançar carreres internacionals o els projectes de final de carrera, dona suport econòmic als estudiants per facilitar l’estada a l’estranger o bé incentivar la creativitat i l’enginy.

A banda d’aquest suport, La Mútua, proporciona als estudiants les assegurances que requereixen per la seva tranquil·litat, com ara l’assistència en viatge a l’estranger en el cas de les carreres internacionals, a un cost i cobertures excepcionals de col·lectiu.

A més, proporciona als estudiants estrangers que volen cursar assignatures a les nostres universitats una cobertura d’assistència en el nostre territori, facilitant el accés al visat de manera àgil i econòmica.