Assessorament en sucessions i Testament on-line

Assessorament per Successions

Els assegurats de les prestacions de La Mútua de Vida temporal i Accidents tenen de manera gratuïta a la seva disposició el servei de gestoria i assessorament legal en successions, on a través de la companyia EUROP ASSISTANCE tindran coberta la gestió integral del procés testamentari extrajudicial així com l’assessorament previ a l’assegurat. Incloent, entre altres les següents prestacions:

  •        Assessorament jurídic sobre atorgament de testament           
  •        Assistència personalitzada      
  •        Assistència jurídica telefònica de 9 a 19 hores en matèria successòria          
  •        Obtenció dels certificats necessaris          
  •        Tràmits al INSS      
  •        Tràmits de pensions de viduïtat i orfandat           
  •        Assessorament en tramitació successòria no litigiosa      

Per més informació consulteu :

Extracte de condicions Assessorament en successions  (127,64 kB)

Condicions Generals  (64,54 kB)

Testament On-Line

La persona assegurada i el/la seu cònjuge tenen accés a un servei gratuït per elaborar el testament i el testament vital*, mitjançant una trucada telefònica, o bé per internet. En ambdós casos, per utilitzar el servei haurà de telefonar al 900 299 357 (opció núm.4 del menú). Si el tràmit és telefònic, el derivaran al departament adient que atendrà la seva petició; si prefereix realitzar-lo on-line, sol·liciti el codi personal de 6 dígits i accedeixi des del link següent, on podrà elaborar el testament amb l'assessorament d'un advocat.

 

*L’accés al servei de testament vital només serà per a la persona assegurada.

Faci el seu Testament on-line        

 

Per més informació consulteu :

Extracte de condicions Testament i Testament Vital    

Condicions generals