La Mútua Crouco Serpreco Mútua Valors

Enginyers Horitzó 2018, Pla de Pensions

S'han produït els següents errors:
CONSULTAR
la meva posició

Informació d’acord a l’Ordre Ministerial ECC/2316/2015 relativa a les obligacions d’informació i classificació de productes financers 

Risc4
text-candau

 

Renda Fixa Mixta

Cartera amb Actius de Renda Fixa i opció financera

Fitxa Trimestral Fitxa Trimestral  (126,42 kB)
Dades Fonamentals Dades Fonamentals  (90,73 kB)

 

Es tracta d’un pla tancat a noves incorporacions des de l’1 de maig de 2014.

Vocació   inversora

L’objectiu del pla consisteix en obtenir una rendibilitat del 6% acumulat a venciment i, addicionalment, participar en el 50% de la revalorització positiva de l’IBEX 35 segons les condicions detallades a continuació:

Data d’observació inicial IBEX 35: 14/03/2014
Cotització IBEX 35 a la data d’observació inicial: 9.812 punts
Data d’observació final IBEX 35 31/01/2018

L’índex IBEX 35 (índex Borsari Espanyol) és el principal índex borsari de referència de la borsa espanyola elaborat per Bolsas y Mercados Españoles (BME). Està format per les 35 empreses amb més liquiditat que cotitzen en el Sistema de Interconexión Bursátil Electrónico (SIBE) en les quatre borses espanyoles (Madrid, Barcelona, Bilbao i València).

La cartera d’actius de renda fixa i/o del mercat monetari correspon a organismes públics, nacionals i/o internacionals, i/o a entitats privades. La duració de la cartera es manté en tot moment en línia amb el termini de venciment, per la qual cosa s’anirà reduint de forma progressiva.