S'han produït els següents errors:

Pla d’Estalvi Tax Free SIALP

CONSULTAR
la meva posició

Pla d’estalvi amb aportacions flexibles (periòdiques o extraordinàries). 
950x500_TaxFree_web-CAT

Dues modalitats:

  • Garantit SIALP:  2,25% (comissió de gestió: 0,50% anual).
  • Garantit SIALP periòdic:  3,00% (comissió de gestió: 0,50% anual).

Tipus d’interès tècnic en vigor fins al 30 de setembre del 2024.

El principal atractiu d’aquest producte és que està EXEMPT DE TRIBUTACIÓ a l’IRPF pels rendiments generats, sempre que es compleixin els següents requisits exigits legalment pels plans d’estalvi a llarg termini:

  • Aportació màxima anual de 5.000 €
  • Manteniment del producte un mínim de 5 anys.
  • Un únic producte per persona.

Cal dir que existeix la possibilitat de cancel·lar el producte abans dels 5 anys, però sempre fent disposicions totals i perdent, en aquest cas, l’exempció fiscal sobre els rendiments acumulats.