La Mútua Crouco Serpreco Mútua Valors

Nou tipus d'interès al Pla d'Estalvi Multinversió

Nou tipus d'interès anual en vigor fins al 31 de març de 2018, per als saldos acumulats del Pla d'Estalvi Multinversió.  

  • Fons d’interès Garantit Temporal: 0,01%
  • Fons d’interès Garantit (Fins a 60.000 €): 0,10% - modalitat tancada a noves entrades.
  • Fons d’Interès Garantit Plus 1/2/3/4: (de 60.000,01 € en endavant): 0,20% - modalitat tancada a noves entrades.
  • Fons d’Interès Garantit Selecte (per a membres de Selecte Mútua): 0,20%
  • Estalvi Joves (per a menors de 35 anys i fins a 15.000 €): 1,00%

 Si desitja consultar informació detallada i actualitzada sobre totes les alternatives existents que posem al seu abast, pot consultar la  Informació Trimestral del Pla d’Estalvi Multinversió.