La Mútua Crouco Serpreco Mútua Valors

Nou tipus d'interès al Pla de Previsió Assegurat

PPA Mútua dels Enginyers: 1,95%

Aquest tipus d'interés està en vigor fins al 31 de març de 2018.