La Mútua Crouco Serpreco Mútua Valors

Nou tipus d'interès al Pla de Previsió Assegurat

PPA Mútua dels Enginyers: 2,05%

Aquest tipus d'interés està en vigor fins al 30 de setembre de 2017.