Assessorament per Successions

Els assegurats de les prestacions de La Mútua de Vida temporal i Accidents tenen de manera gratuïta a la seva disposició el servei de gestoria i assessorament legal en successions, on a través de la companyia EUROP ASSISTANCE tindran coberta la gestió integral del procés testamentari extrajudicial així com l’assessorament previ a l’assegurat. Incloent, entre altres les següents prestacions:

  •        Assessorament jurídic sobre atorgament de testament           
  •        Assistència personalitzada      
  •        Assistència jurídica telefònica de 9 a 19 hores en matèria successòria          
  •        Obtenció dels certificats necessaris          
  •        Tràmits al INSS      
  •        Tràmits de pensions de viduïtat i orfandat           
  •        Assessorament en tramitació successòria no litigiosa      

Per més informació consulteu :

 

Condicions Generals Condicions Generals  (64,54 kB)