Missió i Visió

Missió

Ajudar i acompanyar als i les professionals de l’enginyeria, altres mutualistes i clients/es durant tota la seva vida a preveure, emparar i assistir envers els riscos, contingències i/o danys als quals estan exposats/des; així com en l’estalvi. Tenir com a objectiu el seu benestar i la seva màxima satisfacció, actuant tant en l’àmbit personal i familiar com en el professional o empresarial.

 

Visió

Evolucionar, en l’àmbit de previsió social, productes asseguradors, financers i de serveis, a l’entitat referent i de confiança d’aquestes persones, les seves famílies i les seves empreses. El Grup La Mútua dels Enginyers, amb les entitats que en formin part, atendrà les diferents sensibilitats per procurar les solucions adequades a cada necessitat, incorporant les eines que es considerin necessàries. L’eix fonamental és la voluntat del servei de qualitat, per la qual cosa s’invertirà en un equip humà altament qualificat, així com en impulsar la creació i la innovació en productes i serveis pel col·lectiu.