Avantatges diferencials de La Mútua

Avantatges i valors diferencials de la Mútua per als enginyers col·legiats

 

Privilegis

 

Avantatges Mútua per els nostres clients, mutualistes, assegurats i gent gran

  • Assegurances personals a preus i cobertures molt competitives
  • Gestió integral d’assegurances per particulars, professionals i empreses
  • Assessorament personalitzat i professional a través del nostre equip d’assessors
  • Departament de sinistres professional amb dedicació personalitzada per ajudar a aconseguir els millors resultats
  • Disseny d’un paquet de prestacions alternatiu al RETA per enginyers industrials
  • Fiscalitat més favorable en ser una mutualitat de previsió social
  • Serveis per la GENT GRAN

 

Avantatges exclusius

Pels mutualistes que tinguin contractades assegurances de risc amb la Mútua, un món de serveis exclusius

Avantatges per assegurats de VIDA TEMPORAL i ACCIDENTS

Avantatges pels assegurats de RENDA D’INVALIDESA, RENDA D’ESTUDIS I DEPENDÈNCIA III, Gran Dependència (imports subscrits a partir de 2017)

Avantatges pels assegurats de BAIXA LABORAL