Avantatges diferencials de La Mútua

Avantatges i valors diferencials de La Mútua per a enginyers i enginyeres col·legiats i col·legiades

 

Privilegis

 

Avantatges Mútua per a clients, mutualistes, persones assegurades i gent gran

  • Assegurances personals a preus i cobertures molt competitives
  • Gestió integral d’assegurances per particulars, professionals i empreses
  • Assessorament personalitzat i professional a través del nostre equip d’assessors i assessores
  • Departament de sinistres professional amb dedicació personalitzada per ajudar a aconseguir els millors resultats
  • Disseny d’un paquet de prestacions alternatiu al RETA per enginyers i enginyeres industrials
  • Fiscalitat més favorable en ser una mutualitat de previsió social
  • Serveis per la GENT GRAN

 

Avantatges exclusius

Per a mutualistes que tinguin contractades assegurances de risc amb La Mútua, un món de serveis exclusius

Avantatges per a persones assegurades de VIDA TEMPORAL i ACCIDENTS

Avantatges per les persones assegurades de Renda Invalidesa, Renda d’Estudis, DependènciaSevera o Gran Dependència (imports subscrits a partir de 2017)

Avantatges per les persones assegurades de BAIXA LABORAL