Pla d’Estalvi Multinversió

El Unit Linked com la millor eina d’estalvi, inversió i planificació patrimonial.

Avantatges dels nostres plans

El nostre Pla d'Estalvi Multinversió està conformat com una assegurança del tipus Unit Linked, la qual cosa et permet gaudir de l'atractiu fiscal que tenen les assegurances de vida. Descobreix els múltiples avantatges a continuació

 • Cada modalitat té les seves condicions de liquiditat.
 • Les inversions del pla s’adapten al teu perfil de risc.
 • Flexibilitat en les aportacions: periòdiques o extraordinàries.
 • Sense permanència ni comissions. No requereix obertura de compte corrent ni targetes bancàries amb despeses associades.

Característiques del pla d’Estalvi Multinversió

butllet1

Imports reduïts

Accés a opcions d'inversió pròpies de la banca privada, a partir d'imports reduïts.

butllet2

Avantatges fiscals

No es tributa en l'IRPF fins al moment de realitzar una disposició parcial o total.

butllet3

Varietat de productes

Possibilitat de triar entre múltiples modalitats d'estalvi i inversió.

butllet4

Llibertat traspassos

Llibertat per a dur a terme traspassos d'una modalitat d'estalvi o inversió a una altra.

butllet5

Flexibilitat

Flexibilitat en la gestió de les teves inversions sense necessitat de tributar en canviar de modalitat.

butllet6

Noves Modalitats

Incorporació constant de noves modalitats d'inversió que podràs afegir en el teu pla.

Avantatges fiscals

IRPF

 • Els interessos o rendiments generats són considerats Rendiment del capital mobiliari i no tributen a l'IRPF fins que es realitza una disposició parcial o total.
 • Els rendiments negatius compensen directament els interessos de dipòsits o comptes bancaris i, en percentatges determinats, els guanys patrimonials d'accions o fons d'inversió.
 • En cas de defunció de l'assegurat, s’abona al/s beneficiari/s el saldo acumulat en el producte, més un 1,50% de capital addicional. El capital addicional assegurat és de 600 euros (pels majors de 55 anys) o de 12.000 euros (pels menors de 55 anys).

Sucessions

 • El capital abonat al beneficiari del contracte d’assegurança ha de tributar en l’Impost sobre Successions i Donacions (ISD), amb l’aplicació d’una reducció en la base imposable del 100% sobre l’import rebut, amb determinats límits en funció de la comunitat autònoma.
 • Els rendiments de capital mobiliari acumulats en el moment de la mort del titular no tributen en l’IRPF. Únicament es tributa en l’Impost sobre Successions i Donacions (ISD), quedant els rendiments històrics acumulats exempts de tributació en l’IRPF.
 • En el moment de la defunció, el saldo acumulat no forma part de la massa hereditària.

Modalitats d’Inversió disponibles

Confecciona un producte a mida!. Escull qualsevol de les modalitats d’estalvi/ inversió disponibles o combinació d'aquestes, destinant, com a mínim, un 1% de l’aportació total a la modalitat “Fons d’Interès Garantit” i configura l'estratègia inversora que més s’adapti al teu perfil de risc.

Assessors

El nostre equip de consultoria t’informarà de la solució que millor s’adapti a les teves necessitats.
Amb La Mútua, un món de serveis al teu abast.

Contacta amb nosaltres

Taula comparativa 

Modalitats d’Inversió disponibles

Modalitat d'inversió Actiu d'inversió Indicador de risc
Fons Interès Garantit Capital i interès garantits 1/6
Cistella Sigma MA Fons inversió Multiactius 2/6
Cistella Alpha RF Fons inversió de Renda Fixa 3/7
Cistella Premium RV Fons inversió flexible de Renda Variable 3/7
Cistella Value RV Fons inversió Renda Variable amb filosofia Value 3/7
Cistella Temàtica RV Fons inversió de Renda Variable Global, que inverteix en megatendències o canvis actuals 4/7
Cistella Crèdit RF Préstecs sèniors sindicats, garantits amb col·laterals de primer rang 5/7
Cistella Agricultura Sostenible CP Fons de capital privat dedicat a la gestió de plantacions agrícoles a la península Ibèrica, per a obtenir alt rendiment i un benefici ASG 6/7
Cistella Criptomonedes IL Fons inversió que inverteix en el fons d'inversió lliure de CRIPTOMONEDAS, FIL (Código ISIN:ES0124722002) 7/7

FAQ - Preguntes freqüents

1. Què és el Pla d'Estalvi Multinversió?
És una assegurança de vida-estalvi, del tipus unit linked. Està dissenyat per obtenir una rendibilitat major pels teus estalvis, adaptant les inversions del pla al teu perfil de risc
2. Quins són els principals avantatges del Pla d'Estalvi Multinversió?
 • Accessibilitat: l’inversor pot optar, a partir de 1.000 €, dins d’una àmplia varietat de modalitats d’inversió que inverteixen en actius o carteres d’actius normalment accessibles només a grans inversors.
 • Flexibilitat en les aportacions: s’adapta al ritme d’estalvi del subscriptor, tant si és amb una periodicitat o a través d’aportacions extraordinàries.
 • Diversificació: permet accedir a una cartera diversificada d'actius que poden incloure accions, bons, fons immobiliaris i altres instruments financers.
 • ç
 • Flexibilitat en la variació de les inversions: es pot canviar de tipus en qualsevol moment i fins a dotze vegades a l’any sense cap cost. Això permet adaptar-se amb molta rapidesa als canvis personals, familiars i també a aquells que afecten als mercats financers i que repercuteixen de forma automàtica en les expectatives de rendiments de les diferents opcions d’inversió.
 • Fiscal: aquest pla està conformat com una assegurança del tipus unit-linked, que permet gaudir de la fiscalitat de les assegurances de vida, com per exemple el diferiment en el pagament d’impostos (IRPF) pels rendiments acumulats, l’avantatge de canviar (total o parcialment) de tipus d’inversió dins la mateixa pòlissa, sense cap incidència fiscal; i addicionalment, per tractar-se d’una assegurança de vida, els beneficiaris familiars més propers poden gaudir de determinades reduccions fiscals en funció de la comunitat autònoma de residència del difunt.
 • Estratègia successòria: la designació de beneficiaris és lliure i es pot revocar en qualsevol moment. Ofereix als beneficiaris designats en cas de defunció una injecció de liquiditat que sovint és necessària perquè aquests no hagin de fer front a una manca de liquiditat fins que no es reparteixi la herència i/o es pagui l'Impost sobre Successions i Donacions.
3. És un producte amb liquiditat? Podré disposar dels meus diners quan vulgui?
L’estalvi acumulat en aquest producte es pot recuperar en qualsevol moment de forma total o amb disposicions parcials, sempre i quan la modalitat d’inversió que s’hagi triat sigui disponible. Per exemple, si es contracta d’un dipòsit bancari o un pagaré amb una durada de 12 mesos, i sense liquiditat abans de la data de venciment, aquesta part de la teva inversió serà il·líquida fins al venciment d’aquesta modalitat d’inversió, però la resta de diners que mantinguis dins del Pla d’Estalvi poden ser líquids en qualsevol moment si, per exemple, els tens invertits en la Cistella Criptomonedes, o qualsevol altra cistella amb disponibilitat.
4. És un producte financer amb una assegurança de vida addicional?
Sí, et protegeix amb un capital d’assegurança de vida en cas de defunció de la persona assegurada.
5. Es poden triar opcions d’inversió sostenibles?
Hi ha modalitats que inverteixen tenint en compte criteris ESG (ambientals, socials i de governança). Aquesta opció permet als inversors alinear les seves inversions amb els seus valors ètics i contribuir al desenvolupament sostenible.
6. Cada cop que vulgui fer noves inversions en el Pla d’Estalvi Multinversió, hauré d’obrir una nova pòlissa d’assegurança?
No serà necessari, dins d’una mateixa pòlissa o contracte del Pla d’Estalvi, podràs afegir tantes noves aportacions com desitgis, i podràs tindràs la possibilitat d’incorporar-les (parcial o totalment) a les noves modalitats d’inversió que constantment s’implementaran dins del producte.

Serveis addicionals

Equip de consultors al teu abast

No t'ho perdis! Aprofita la promo del moment