Sistema de compliance penal

Coneix el model de prevenció de delictes del Grup La Mútua dels Enginyers.

En què consisteix?

Les entitats del Grup La Mútua dels Enginyers tenim implementat un Model de Prevenció de Delictes per complir amb els deures de supervisió, vigilància i control, amb els requeriments legalment exigits, promovent una cultura ètica empresarial i de respecte al Dret. Aquesta cultura ètica ha de quedar reflectida en la presa de decisions dels òrgans de govern, directius i empleats, per inspirar tota l’estructura organitzativa i el comportament individual de cadascuna de les persones que treballen en les entitats del Grup.

conform_compliance_penal_UNE19601_rgb

Certificat de Sistema de Gestió de Compliance Penal de l’Associació
Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR) i que acredita que el
sistema de gestió de compliment penal compleix amb la norma UNE 19601.

El model de prevenció de delictes

Contacta amb La Mútua dels Enginyers

 • Mutualistes, clients i tercers

  usuario

  COMITÈ DE PREVENCIÓ DEL GRUP LA MÚTUA DELS ENGINYERS

  marcador-de-posicion

   Via Laietana 39, 2n. 08003 Barcelona

  email

  prevenciodelictes@mutua-enginyers.com

 • Mutualistes, treballadors i proveïdors. Les denuncies poden ser anònimes, per a delictes o infraccions administratives greus o molt greus en l’àmbit de la Hisenda Pública, la Seguretat Social o de la Unió Europea, entre altres:

Descobreix el Grup La Mútua dels Enginyers

Informació corporativa