Informes i publicacions

Consulta els informes i documents corporatius , económics i legals de la mutualitat.

Estatuts

Estatuts de La Mútua

Descarrega PDF

memoria

Memòria

memoria_grup

Memòria Grup La Mútua 

memoria_social

Memòria Social 

Descarrega PDF

situacio_financera

Informe de Situació Financera i de Solvència

assemblea_2022

Ressenya Assemblea General Ordinària

Descarrega PDF

politica_retributiva

Política Retributiva

Descarrega PDF

politica_aptitud

Política d’Aptitud i Honorabilitat

Descarrega PDF

politica_implicacio

Política d’Implicació

Descarrega PDF

politica_inversio

Política d’Inversió Socialment Responsable

Descarrega PDF

codi_conducta_inversions

Codi Conducta Inversions Financeres Temporals de La Mútua

Descarrega PDF

reglament_conducta

Reglament de Conducta Gestora

Descarrega PDF