Cistella Value RV

Inverteix en la millor selecció de fons d’inversió de renda variable amb filosofia value!

Contracta

Modalitat d’inversió

Modalitat inclosa en el Pla d'Estalvi Multinversió, que inverteix en una selecció de les millors institucions d’inversió col·lectiva (I.I.C.) del mercat de renda variable amb la filosofia value investing (Bestinver, Magallanes, Lierde, Acatis, Amiral, Robeco, azValor i A&G).

%

Rendibilitat variable ( Veure evolució històrica)

3/7

Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/7 indicatiu de menor risc i 7/7 de major risc.

Característiques i Condicions

Import mínim

Import Mínim

Import mínim de subscripció i reemborsament de 300 €.

Garantia de tipus d'interès

Mètode de valoració

Valoració diària a preu de mercat dels actius.

Garantia de capital

Garantia de capital

Modalitat d'inversió gestionada, per tant, no garanteix el capital.

Termini d’inversió recomenat

Termini d’inversió recomenat

Termini d'inversió recomanat de 3 a 5 anys.

Liquiditat

Liquiditat

Disponibilitat d’entrades i sortides en qualsevol moment sense restriccions.

Comissions

Comissions

Comissió d'un 0,25 % anual.

Aspectes clau

Gestió Value

S'analitzen les empreses i s'aprofita les infravaloracions de les cotitzacions a curt termini per invertir a llarg termini. És a dir, s'inverteix en aquelles que cotitzen per sota del seu valor real i s'espera el temps necessari perquè el preu de l'acció assoleixi aquest valor.

Anàlisis previ

S’estudien els ingressos i guanys, la qualitat del negoci, l’equip directiu, la posició competitiva i les perspectives a llarg termini de les empreses a invertir. Això permet minimitzar el risc de la inversió i preveure l’èxit d’aquesta.

Evolució del valor liquidatiu

Objectiu d’inversió

L’objectiu de la cistella és obtenir una rendibilitat positiva i sostinguda a llarg termini, aplicant una filosofia value, seleccionant actius infravalorats en el mercat, amb un gran potencial de revaloració a llarg termini.

Per assolir aquest objectiu, s’inverteix en empreses de qualsevol país, sector o dimensió, amb una única limitació: la seva cotització ha de presentar un descompte atractiu respecte a la valoració real esperada. Aquest objectiu de rendibilitat positiva no està garantit.

Assessors

El nostre equip de consultoria t’informarà de la solució que millor s’adapti a les teves necessitats.
Amb La Mútua, un món de serveis al teu abast.

Contacta amb nosaltres

FAQ - Preguntes freqüents

1. Què és el Pla d'Estalvi Multinversió?
És una assegurança de vida-estalvi, del tipus unit linked. Està dissenyat per obtenir una rendibilitat major pels teus estalvis, adaptant les inversions del pla al teu perfil de risc
2. Quins són els principals avantatges del Pla d'Estalvi Multinversió?
  • Accessibilitat: l’inversor pot optar, a partir de 1.000 €, dins d’una àmplia varietat de modalitats d’inversió que inverteixen en actius o carteres d’actius normalment accessibles només a grans inversors.
  • Flexibilitat en les aportacions: s’adapta al ritme d’estalvi del subscriptor, tant si és amb una periodicitat o a través d’aportacions extraordinàries.
  • Diversificació: permet accedir a una cartera diversificada d'actius que poden incloure accions, bons, fons immobiliaris i altres instruments financers.
  • ç
  • Flexibilitat en la variació de les inversions: es pot canviar de tipus en qualsevol moment i fins a dotze vegades a l’any sense cap cost. Això permet adaptar-se amb molta rapidesa als canvis personals, familiars i també a aquells que afecten als mercats financers i que repercuteixen de forma automàtica en les expectatives de rendiments de les diferents opcions d’inversió.
  • Fiscal: aquest pla està conformat com una assegurança del tipus unit-linked, que permet gaudir de la fiscalitat de les assegurances de vida, com per exemple el diferiment en el pagament d’impostos (IRPF) pels rendiments acumulats, l’avantatge de canviar (total o parcialment) de tipus d’inversió dins la mateixa pòlissa, sense cap incidència fiscal; i addicionalment, per tractar-se d’una assegurança de vida, els beneficiaris familiars més propers poden gaudir de determinades reduccions fiscals en funció de la comunitat autònoma de residència del difunt.
  • Estratègia successòria: la designació de beneficiaris és lliure i es pot revocar en qualsevol moment. Ofereix als beneficiaris designats en cas de defunció una injecció de liquiditat que sovint és necessària perquè aquests no hagin de fer front a una manca de liquiditat fins que no es reparteixi la herència i/o es pagui l'Impost sobre Successions i Donacions.
3. És un producte amb liquiditat? Podré disposar dels meus diners quan vulgui?
L’estalvi acumulat en aquest producte es pot recuperar en qualsevol moment de forma total o amb disposicions parcials, sempre i quan la modalitat d’inversió que s’hagi triat sigui disponible. Per exemple, si es contracta d’un dipòsit bancari o un pagaré amb una durada de 12 mesos, i sense liquiditat abans de la data de venciment, aquesta part de la teva inversió serà il·líquida fins al venciment d’aquesta modalitat d’inversió, però la resta de diners que mantinguis dins del Pla d’Estalvi poden ser líquids en qualsevol moment si, per exemple, els tens invertits en la Cistella Criptomonedes, o qualsevol altra cistella amb disponibilitat.
4. És un producte financer amb una assegurança de vida addicional?
Sí, et protegeix amb un capital d’assegurança de vida en cas de defunció de la persona assegurada.
5. Es poden triar opcions d’inversió sostenibles?
Hi ha modalitats que inverteixen tenint en compte criteris ESG (ambientals, socials i de governança). Aquesta opció permet als inversors alinear les seves inversions amb els seus valors ètics i contribuir al desenvolupament sostenible.
6. Cada cop que vulgui fer noves inversions en el Pla d’Estalvi Multinversió, hauré d’obrir una nova pòlissa d’assegurança?
No serà necessari, dins d’una mateixa pòlissa o contracte del Pla d’Estalvi, podràs afegir tantes noves aportacions com desitgis, i podràs tindràs la possibilitat d’incorporar-les (parcial o totalment) a les noves modalitats d’inversió que constantment s’implementaran dins del producte.

Serveis addicionals inclosos

Equip de consultors al teu abast

No t'ho perdis! Aprofita la promo del moment