Informe d'impacte de les inversions de l’exercici 2020 del Pla de Pensions “Enginyers Inversió Sostenible”

900x550-InvSostenible21-web_CAT

La Mútua ha publicat aquest any l’Informe de l’Impacte de les inversions de l’exercici 2020 del seu pla de pensions Enginyers Inversió Sostenible. Els resultats obtinguts pel pla, que analitzen el 78,89% de la cartera, demostren la perfecta compatibilitat entre el rendiment aconseguit pels clients i el retorn assolit en benefici de la societat. Així, mentre el pla de pensions va tancar l’any 2020 amb una rendibilitat positiva que el situava en els primers llocs de la seva categoria de Renda Fixa Mixta a Inverco, també va aconseguir generar altres impactes positius al medi ambient i a les necessitats socials. Aquests es poden traduir de manera acumulada des de l’inici del fons, en aspectes quantificables com la reducció de 21 tones a les emissions de CO2, la disminució del consum d’aigua en 175 m3,  l’ús de 475.329 Kwh provinent d’energies renovables (que equival al consum elèctric mitjà de 32 llars a Espanya)  i la contribució amb 63 hores de formació a professionals. També es va donar feina a dues persones i es van realitzar donacions per import de 1.705€ a obres socials.