Salut Inspirit

Assegurança SALUT INSPIRIT*

Per a estudiants, joves enginyers i emprenedors 

 

 

  • Medicina primària, especialitats mèdiques i mèdic-quirúrgiques, mitjans de diagnòstic i mètodes terapèutics necessaris. 
  • La cobertura més extensa del mercat en medicina preventiva.
  • Atenció hospitalària completa (mèdica, quirúrgica, pediàtrica, psiquiàtrica, urgències…).
  • Atenció 24h., telèfons d'atenció i orientació mèdica, serveis d'atenció urgent a l'estranger, cobertura de malalties congènites en nounats i SIDA.
  • Cobertura completa en planificació familiar, seguiment embaràs i part.
  • Cobertura dental inclosa: més de 20 serveis gratuïts inclosos i resta de serveis franquiciats amb estalvi mitjà del 25%.
Salut Inspirit Prima
*Assegurança de salut amb MediFiatc.
INSPIRIT MEDIFIATC INSPIRIT MEDIFIATC  (2,66 MB)