Responsabilitat Civil Mediambiental

Garanteix la cobertura dels danys mediambientals que puguin produir-se a causa de l’exercici de la teva activitat.

Tarifa i contracta

Avantatges de la nostra assegurança

L’assegurança de Responsabilitat Civil Mediambiental cobreix la responsabilitat civil i administrativa que té la teva empresa davant possibles danys que pugui ocasionar a causa de l'exercici de la seva activitat. Destaquem cobertures com les següents:

 • Danys a la biodiversitat. Despeses pels 3 graus de mesures de reparació segons la Llei.
 • Despeses de prevenció i minoració.
 • Danys personals i materials.
 • Despeses de defensa i fiances.
 • Contaminació gradual i accidental: despeses de neteja per contaminació i dany ambiental fora de les instal·lacions assegurades.

Característiques de l’assegurança de RC Mediambiental

butllet1

Protecció financera

Protecció contra despeses relacionades amb reclamacions de danys al medi ambient.

butllet2

Compliance normatiu

Assegura el compliment de les regulacions mediambientals.

butllet3

Gestió de riscos

Identificació i gestió dels riscos mediambientals associats a l'empresa.

butllet4

Millora de la reputació

Millora la percepció de l'empresa entre clients, socis comercials i la comunitat, afavorint la reputació.

butllet5

Protecció dels actius

Protecció dels actius de l'empresa en cas d'accidents mediambientals que causin danys o pèrdues materials.

butllet6

Foment de la sostenibilitat

Fomenta les pràctiques empresarials sostenibles i les mesures de prevenció i control de la contaminació.

Modalitats

 • Contaminació gradual i accidental.
 • Crisis management.
 • Transport de mercaderies.
 • RC Patronal per contaminació.
 • Interrupció del negoci.
 • Descontaminació del propi sòl.
Assessors

El nostre equip de consultoria t’informarà de la solució que millor s’adapti a les teves necessitats.
Amb La Mútua, un món de serveis al teu abast.

Contacta amb nosaltres

FAQ - Preguntes freqüents

1. Què cobreix l'assegurança de Responsabilitat Civil Mediambiental?
Aquesta assegurança cobreix les obligacions legals segons la Llei 26/2007, on les empreses han d'assumir plenament les conseqüències dels danys ambientals causats per les seves activitats. Això inclou costos per reparar, evitar i compensar els recursos naturals afectats per restaurar-los al seu estat original.
2. Quins tipus de danys ambientals estan protegits per aquest assegurança?
L'assegurança cobreix danys a la biodiversitat i inclou les despeses per a les tres categories de mesures de reparació segons la Llei 26/2007: primària, complementària i compensatòria.
3. Què passa si hi ha contaminació gradual o accidental fora de les instal·lacions assegurades?
L'assegurança també cobreix les despeses de neteja i reparació per contaminació i dany ambiental que ocorrin fora de les instal·lacions assegurades.
4. Què inclouen els costos de prevenció i mitigació coberts per l'assegurança?
L'assegurança cobreix els costos per implementar mesures preventives que evitin danys ambientals, així com els costos per reduir l'impacte si succeís un incident.
5. Què cobreixen les despeses de defensa i les fiances esmentades en la pòlissa?
També estan coberts els costos legals per defensar-se en cas de demandes relacionades amb danys ambientals, incloent les fiances necessàries.
6. Com protegeix l'assegurança a les persones i els béns materials afectats per incidents ambientals?
L'assegurança ofereix cobertura per als danys personals i materials que puguin sorgir com a conseqüència d'incidents coberts per la pòlissa.
7. Què implica exactament la gestió de crisi que cobreix aquest assegurança?
Inclou plans i recursos per gestionar eficaçment crisis ambientals significatives, protegint la reputació i l'estabilitat financera de l'empresa.

Serveis addicionals

Primes especials per al nostre col·lectiu

No t'ho perdis! Aprofita la promo del moment