Enginyers Prudent

Un Pla per aquells inversors més prudents amb ambició i visió de futur.

Contracta

Modalitat d’estalvi

Modalitat que té com a objectiu protegir el poder adquisitiu del capital aportat augmentant la revalorització de l'IPC a mig termini, maximitzant la rendibilitat amb un nivell de risc mitjà. Tot això a través d'una gestió prudent del risc assumit.

RFM

Renda Fixa Mixta
Cartera amb actius de Renda Fixa i Renda Variable (< 30%).

4/7

Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/7 indicatiu de menor risc i 7/7 de major risc.

Evolució del valor liquidatiu

Vocació de la inversió

El fons d'Enginyers Prudent pertany a la categoria Renda Fixa Mixta. Aquest destina un 30% de la seva inversió en actius de renda variable. Aquests es materialitzen en títols negociats en mercats organitzats de l'OCDE, fonamentalment en països de la zona euro, tot i poder invertir en altres àrees geogràfiques.

Pel que fa a la renda fixa, s'invertirà fonamentalment en deute públic i privat de la zona euro, destinant una petita part de la cartera a inversions de gestió alternativa.

Assessors

El nostre equip de consultoria t’informarà de la solució que millor s’adapti a les teves necessitats.
Amb La Mútua, un món de serveis al teu abast.

Contacta amb nosaltres

FAQ - Preguntes freqüents

1. Quan puc començar a obrir un pla de pensions individual?
Pots començar a invertir en la teva jubilació tan aviat com et incorporis al mercat laboral. Començar aviat et permet acumular capital amb menys esforç i facilita l'assoliment dels teus objectius financers.
2. Quin és el màxim d’aportacions anual que es pot fer en un pla de pensions individual?
Actualment, el límit és de 1.500 € anuals o el 30% dels rendiments del treball o activitats econòmiques.
3. Quin estalvi fiscal en l’IRPF puc fer si contracto un pla de pensions individual?
Les aportacions als plans de pensions es resten de la base imposable, que suposa un estalvi directe i la possibilitat reduir la base imposable i tributar un tipus impositiu menor.
4. En quin moment podré disposar del meu pla de pensions?
  • En cas de jubilació
  • En cas d’incapacitat permanent per la professió habitual o absoluta per a tota mena de feines
  • Invalidesa
  • Mort
  • Dependència Severa o Gran Dependència
  • De manera excepcional, malalties greus del partícip, el seu cònjuge o familiars, o atur de llarga durada
5. Què passa si aporto més de 1.500 € anuals a un pla de pensions?
Podries ser sancionat/da fins a un 50% de la quantitat aportada de més.
6. És possible traspassar un pla de pensions a un PPA? I al revés?
Sí. Tot i que has de tenir en compte que són dos productes diferents. El PPA és una assegurança que sempre garanteix el capital aportat i un tipus d’interès mínim.

Serveis addicionals inclosos

Equip de consultors al teu abast

També et pot interessar...