Assessorament en successions i Testament on-line

Servei d'assessorament en successions i tramitació del testament i testament vital.

Qui pot accedir al servei?

Els assegurats en la prestació de La Mútua de Vida temporal i Accidents tenen de manera gratuïta tant un servei de gestoria i assessorament legal en successions com l'elaboraciódel seu testament (inclòs el del seu cónjugue) i testament vital.

Assessorament per Successions

Servei gratuït de gestoria i assessorament legal en successions, incloent-hi la gestió integral del procés testamentari extrajudicial i l’assessorament previ. Incloent els següents serveis:

  • Assessorament jurídic sobre atorgament de testament
  • Assistència personalitzada
  • Assistència jurídica telefònica de 9 a 19 hores en matèria successòria
  • Obtenció dels certificats necessaris
  • Tràmits al INSS
  • Tràmits de pensions de viduïtat i orfandat
  • Assessorament en tramitació successòria no litigiosa

Testament on-line

La persona assegurada i el/la seu cònjuge tenen accés a un servei gratuït per elaborar el testament i el testament vital*, Per utilitzar el servei haurà de telefonar al 900 299 357 (opció núm.4 del menú). El tràmit pot ser telefònic o bé, si prefereix realitzar-lo on-line, en la trucada, sol·liciti el codi personal de 6 dígits i accedeixi des del link següent:

*L’accés al servei de testament vital només serà per a la persona assegurada.

 

Fer el meu testament online

  

Altres documents d'interés

Descobreix els nostres productes!