Responsabilitat Civil General

Protegeix el teu patrimoni enfront possibles danys que la teva empresa pugui causar.

Tarifa i contracta

Avantatges de la nostra assegurança

La nostra assegurança de Responsabilitat Civil General t'ofereix una protecció completa del teu patrimoni enfront possibles danys que la teva empresa pugui causar a tercers.

Garanties bàsiques:

  • Responsabilitat civil de l’explotació
  • Fiances i defensa.

Garanties opcionals:

  • Responsabilitat civil patronal
  • RC de productes
  • RC creuada
  • RC locativa
  • RC posttreballs

Característiques de l’assegurança de RC General

butllet1

Àmplia protecció

Protecció integral contra diverses situacions imprevistes relacionades amb la teva empresa.

butllet2

Cobertura de l’explotació

Protecció contra danys corporals, materials o morals causats a tercers com a resultat de l’activitat de l’empresa.

butllet3

Cobertura econòmica

Cobertura de les despeses legals associades a la defensa o persecució d'un cas legal.

butllet4

Danys a tercers

Cobreix els danys que el teu establiment pugui originar a tercers.

butllet5

Defensa jurídica

Disposició d’un advocat en cas d’acabar en un procés judicial.

butllet6

Personalització

Cobertura adaptada a les necessitats de cada procés legal que la teva empresa pugui tenir.

Modalitats

Temporal

Dona cobertura al període complet que dura l’activtat a assegurar.

Anual

Dona cobertura a l’activitat durant tota l’anualitat

Assessors

El nostre equip de consultoria t’informarà de la solució que millor s’adapti a les teves necessitats.
Amb La Mútua, un món de serveis al teu abast.

Contacta amb nosaltres

FAQ - Preguntas frecuentes

1. Què és la Responsabilitat Civil General?
La Responsabilitat Civil General és l'obligació de compensar els danys que causes a altres persones, ja sigui per accions o omissions negligents. És fer-se càrrec dels danys que facis a un tercer i et pugui reclamar.
2. Quines són les diferències entre la Responsabilitat Civil General i la Professional?
  • Responsabilitat Civil General: cobreix danys a tercers per accions o omissions negligents en la vida diària, com accidents domèstics o danys a propietats.
  • Responsabilitat Civil Professional: cobreix danys causats a clients o tercers derivats de l'exercici professional, com errors o negligències en l'execució de serveis professionals (per exemple, metges, advocats, arquitectes).
3. Qui necessita una assegurança de Responsabilitat Civil General?
Qualsevol persona que vulgui protegir-se de reclamacions per danys que pugui causar a altres.
4. Com es determina la responsabilitat en un incident?
Es fa mitjançant investigacions i proves que determinin la quantia del dany que has causat.

Serveis addicionals

Primes especials per al nostre col·lectiu

No t'ho perdis! Aprofita la promo del moment