Ajut i orientació a la invalidesa

Servei d'assessorament i ajut a la invalidesa pels nostres assegurats.

Qui pot accedir al servei?

Els assegurats de les prestacions d'Invalidesa, Renda d'Estudis o Dependència de La Mútua, compten amb els següents serveis d'assessorament i ajut en situació d'invalidesa.

Assessorament per Successions

Serveis gratuïts destinats a aquelles persones que es troben en una situació d’invalidesa. Incloent-hi els següents ajuts:

  • Servei d’informació mèdica: resolució de dubtes mèdics sobre interpretació d'anàlisis clíniques, medicaments, etc.
  • Segona opinió mèdica: segon diagnòstic sobre una malaltia greu.
  • Orientació i assessorament psicològic: en situacions de tensió emocional, malestar, dubtes o preocupacions.
  • Servei de compres i encàrrecs: enviament de productes de primera necessitat (amb un límit de 5 hores setmanals i 60 hores anuals).
  • Personal sanitari a domicili (*): enviament de professionals sanitaris per fer cures i tractaments especials a l'assegurat, millorant la seva qualitat de vida i evitant desplaçaments.
  • Ajuda personal (*): servei mitjançant personal qualificat per necessitats que requereixin suport en tasques de la vida diària.
  • Servei d’àpats a domicili (*): amb un pressupost prèviament acordat, es facilitarà el servei amb la periodicitat desitjada.
  • Enviament de professionals de neteja (*): professionals de neteja que es desplaçaran fins al domicili i l’ajudaran a netejar-lo i endreçar-lo i a fer la bugada.
  • Servei de telefarmacia amb recepta: recollida de la recepta al domicili de l’assegurat, adquisició del medicament i lliurament en mà de l’assegurat, (pagament del producte a càrrec de l’assegurat).

 

(*) Els costos van a càrrec del assegurat (honoraris dels professionals, desplaçaments i costos dels productes o els serveis adquirits).

   

Extracte de condicions

Sessions i teràpies

Acompanyament emocional i resilliència

En cas d'incapacitat permanent o discapacitat greu coberta, Europ Assistance organitzarà i abonarà fins a 4 sessions d'acompanyament (coaching) telefònic o presencial, centrades en l'estat anímic i emocional de l'assegurat.

  

Teràpies alternatives

En cas d'incapacitat permanent o discapacitat greu coberta, Europ Assistance organitzarà i abonarà fins a 4 sessions d'1 hora de teràpies alternatives i mètodes terapèutics complementaris, sempre que l'assegurat ho sol·liciti prèviament.

Descobreix els nostres productes!