Tramitació del grau de dependència

Servei de tramitació del grau de dependència pels nostres assegurats.

Qui pot accedir al servei?

Els assegurats en la prestació de Dependència Severa o Gran Dependència i pels seus familiars de 1er grau de consanguinitat (pares, cónjugues, fills).

Assessorament per Successions

Servei de tramitació del grau de dependència en aquelles comunitats autònomes en les que sigui possible la seva tramitació via telemàtica

  

Sol·licitar aquí el servei