Sistema de govern

Consulta els òrgans de govern i l’estructura de la Junta Rectora de la mutualitat

Òrgans de govern més significatius a La Mútua

  

organs_de_govern

Assemblea General de Mutualistes

L’Assemblea General de Mutualistes és l’òrgan de govern més significatiu de La Mútua dels Enginyers. Està formada per tots els mutualistes i té el dret de participar en la presa de decisions sobre el funcionament de la mutualitat.

Junta Rectora

Carles Alba
President Carles Albà Cortijo  
  Vicepresident 1r. Joaquim Llop Ribalta  
  Vicepresident 2n. Xavier Rovira Fernández  
  Secretària Mireia Félix Castellanos  
  Vicesecretària M. Llum Llosa Oliva  
  Vocals: David Cervera Sánchez
Xavier Cordoncillo Fontanet
David González Díez
Lluís Maestre Oliva
Oriol Martínez Huguet
Jaume Masgrau Plana
Rafael Mutlló Pamies
Esther Tomás Martínez
Isidre Tort Escobar
Jaume Vilageliu Cevallos
 
      A data 12.06.2023

Direcció general

Susanna Carmona

Directora General

linkedin

Susanna Carmona Llevadot

Ocupa el càrrec de directora general des de l’any 2017.

 

Informes i publicacions corporatives

Consultar