S'han produït els següents errors:

Accidents

CONSULTAR
la meva posició

Pagament del capital assegurat en cas de mort o invalidesa permanent i absoluta en cas d’accident i del doble en cas d’accident de circulació.

Per exemple, un capital de 150.000 euros en cas d’accident o 300.000 en cas d’accident de circulació, té un cost mensual de 8,78  euros.

Com funciona?

Mitjançant la contractació d’aquesta prestació us assegureu el pagament d’un capital en cas de mort o d’invalidesa absoluta derivada d’accident, i del doble en cas d’accident de circulació, o d’un percentatge d’aquest capital en el cas que el resultat de l’accident sigui una invalidesa parcial. A més a més, es pot assegurat el reemborsament de les despeses de curació per lesions corporals degudes a un accident, fins a l’import contractat.

Les quotes anuals per cada 10.000 euros assegurats de les garanties de Defunció i d’Invalidesa Absoluta, en cas d’accident i d’accident de circulació, i per cada 1.000 euros de la garantia complementària de Despeses Mèdiques són:

 

GARANTIES   Accident   Accident de circulació  
     QUOTA ANUAL (€)*   QUOTA ANUAL (€)*  
Defunció     3,22   1,61
Invalidesa absoluta     3,22   1,61
Despeses mèdiques     3,13   -  
  * No inclouen impostos  
REHAB Manager
(Garantia opcional amb Europ Assistance d'acord amb el contracte mediat per la Corredoria d'Assegurances SERPRECO SA (entitat vinculada a la Mutualitat))  
  9,14  €/anuals (impostos inclosos)  

Quotes aplicables amb caràcter general a les noves subscripcions o ampliacions d’imports assegurats; en ambdós casos es poden haver d’establir sobreprimes si es donen circumstàncies que agreugin el risc. Si vol conèixer exactament la seva quota posi’s en contacte amb nosaltres.

 

En què consisteix el servei REHAB Manager?

És l’atenció integral de l’assegurat en cas d’incapacitat permanent total o absoluta.

EUROP ASSISTANCE posarà a disposició de l’assegurat i dels seus familiars la figura del rehab manager, qui definirà un programa d’atenció personalitzat tenint en compte l’àmbit mèdic, laboral i social, i incloent-hi les funcions principals d’acompanyament i assessorament, juntament amb la coordinació de totes les prestacions cobertes.

 

LES COBERTURES PRINCIPALS INCLOUEN ELS SERVEIS SEGÜENTS:

 • Supervisió mèdica de la rehabilitació.
 • Coachingemocional: fins a 4 sessions.
 • Adequació de l’habitatge de l’assegurat: fins a 3.000 euros.
 • Vehicle i conducció:
  • Adequació del vehicle: fins a 1.500 euros.
  • Classes de conducció específiques: fins a 3 classes.
  • Suport psicològic per superar la por a conduir: fins a 3 sessions.
 • Orientació, reciclatge professional i ajuda activa en la recerca de feina.
 • Coachingper a cuidadors: fins a 4 sessions.
 • Orientació social i gestió d’ajudes.

Consulti les condicions generals del servei

 

Contractació

Aquesta prestació podrà ser subscrita per a persones que tinguin com a mínim 14 anys i que encara no hagin complert els 65 anys.