S'han produït els següents errors:

CIGNA

CONSULTAR
la meva posició

Aquesta assegurança està intermediada per Serpreco Corredoria d’Assegurances, SA, corredoria vinculada a la Mútua dels Enginyers, amb domicili a Via Laietana, 39, 2n, de Barcelona i amb CIF: A-58852518. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 10882, llibre 9822, foli 1, full 127830. Assegurances de responsabilitat civil i de caució concertades i inscrita amb el número J00609 al Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances, Corredors de Reassegurances i dels seus Alts Càrrecs, d’acord amb el RD-Llei 3/2020

Primes mensuals a aplicar a partir de l'1 d'octubre de 2022

Totes aquestes primes NO inclouen els impostos i recàrrecs repercutibles.

 Pòlissa mèdica: Reemborsament de Despeses

 Edat  Prima per assegurat (*)
 Homes  Dones
De 00 a 06 anys 156,93 € 156,93 €
De 07 a 17 anys 112,23 € 112,23 €
De 18 a 24 anys 127,45 € 146,04 €
De 25 a 29 anys 131,08 € 180,73 €
De 30 a 34 anys 131,71 € 196,37 €
De 35 a 39 anys 135,59 € 187,83 €
De 40 a 44 anys 141,55 € 187,76 €
De 45 a 49 anys 174,02 € 205,21 €
De 50 a 54 anys 193,03 € 219,34 €
De 55 a 59 anys 219,03 € 234,95 €
De 60 a 64 anys 291,83 € 291,84 €
De 65 a 69 anys 390,40 € 390,40 €
De 70 a 79 anys
(segons condicions de la seva pòlissa)
448,01 € 448,01 €

 

Pòlissa mèdica: Serveis mèdics Concertats (quadre mèdic) 

 Edat  Prima per assegurat (*)
 Homes  Dones
De 00 a 06 anys 107,56 € 107,56 €
De 07 a 17 anys   77,31 €   77,31 €
De 18 a 24 anys   87,38 € 100,12 €
De 25 a 29 anys   86,32 € 123,85 €
De 30 a 34 anys   92,28 € 134,54 €
De 35 a 39 anys   92,97 € 128,73 €
De 40 a 44 anys   97,05 € 128,69 €
De 45 a 49 anys 119,25 € 140,59 €
De 50 a 54 anys 132,29 € 150,23 €
De 55 a 59 anys 150,08 € 160,98 €
De 60 a 64 anys 199,91 € 199,91 €
De 65 a 69 anys 273,66 € 273,66 €
De 70 a 79 anys
(segons condicions de la seva pòlissa)
306,38 € 306,38 €

 

Cobertura Farmàcia

 Edat  Prima per assegurat (*)
De 00 a 99 anys (segons condicions de la seva pòlissa) 2,82 €

 

Pòlissa Dental

Prima per assegurat (*) 12,32 €

 

(*) sobre aquestes primeres s'aplicaran els impostos legalment establerts (0,15%)