S'han produït els següents errors:

CIGNA

CONSULTAR
la meva posició

Aquesta assegurança està intermediada per Serpreco Corredoria d’Assegurances, SA, corredoria vinculada a la Mútua dels Enginyers, amb domicili a Via Laietana, 39, 2n, de Barcelona i amb CIF: A-58852518. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 10882, llibre 9822, foli 1, full 127830. Assegurances de responsabilitat civil i de caució concertades i inscrita amb el número J00609 al Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances, Corredors de Reassegurances i dels seus Alts Càrrecs, d’acord amb el RD-Llei 3/2020

Primes mensuals a aplicar a partir de l'1 d'octubre de 2021

Totes aquestes primes NO inclouen els impostos i recàrrecs repercutibles.

 Pòlissa mèdica: Reemborsament de Despeses

 Edat  Prima per assegurat (*)
 Homes  Dones
De 00 a 06 anys 153,10 € 153,10 €
De 07 a 17 anys 109,49 € 109,49 €
De 18 a 24 anys 124,34 € 142,48 €
De 25 a 29 anys 127,88 € 176,32 €
De 30 a 34 anys 128,50 € 191,58 €
De 35 a 39 anys 132,28 € 183,25 €
De 40 a 44 anys 138,10 € 183,18 €
De 45 a 49 anys 169,78 € 200,20 €
De 50 a 54 anys 188,32 € 213,99 €
De 55 a 59 anys 213,69 € 229,22 €
De 60 a 64 anys 284,71 € 284,72 €
De 65 a 69 anys 380,88 € 380,88 €
De 70 a 79 anys
(segons condicions de la seva pòlissa)
437,08 € 437,08 €

 

Pòlissa mèdica: Serveis mèdics Concertats (quadre mèdic) 

 Edat  Prima per assegurat (*)
 Homes  Dones
De 00 a 06 anys 104,94 € 104,94 €
De 07 a 17 anys  75,42 €  75,42 €
De 18 a 24 anys  85,25 €  97,68 €
De 25 a 29 anys  84,21 € 120,83 €
De 30 a 34 anys  88,08 € 131,26 €
De 35 a 39 anys  90,70 € 125,59 €
De 40 a 44 anys  94,68 € 125,55 €
De 45 a 49 anys 116,34 € 137,16 €
De 50 a 54 anys 129,06 € 146,57 €
De 55 a 59 anys 146,42 € 157,05 €
De 60 a 64 anys 195,03 € 195,03 €
De 65 a 69 anys 266,99 € 266,99 €
De 70 a 79 anys
(segons condicions de la seva pòlissa)
298,91 € 298,91 €

 

Cobertura Farmàcia

 Edat  Prima per assegurat (*)
De 00 a 99 anys (segons condicions de la seva pòlissa) 2,75 €

 

Pòlissa Dental

Prima per assegurat (*) 12,02 €

 

(*) sobre aquestes primeres s'aplicaran els impostos legalment establerts (0,15%)