S'han produït els següents errors:

CIGNA

CONSULTAR
la meva posició

Aquesta assegurança està intermediada per Serpreco Corredoria d’Assegurances, SA, corredoria vinculada a la Mútua dels Enginyers, amb domicili a Via Laietana, 39, 2n, de Barcelona i amb CIF: A-58852518. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 10882, llibre 9822, foli 1, full 127830. Assegurances de responsabilitat civil i de caució concertades i inscrita amb el número J00609 al Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances, Corredors de Reassegurances i dels seus Alts Càrrecs, d’acord amb el RD-Llei 3/2020

Primes mensuals a aplicar a partir de l'1 d'octubre de 2020

Totes aquestes primes NO inclouen els impostos i recàrrecs repercutibles.

 Pòlissa mèdica: Reemborsament de Despeses

 Edat  Prima per assegurat (*)
 Homes  Dones
De 00 a 06 anys 150,10 € 150,10 €
De 07 a 17 anys 107,34 € 107,34 €
De 18 a 24 anys 121,90 € 139,69 €
De 25 a 29 anys 125,37 € 172,86 €
De 30 a 34 anys 125,98 € 187,82 €
De 35 a 39 anys 129,69 € 179,66 €
De 40 a 44 anys 135,39 € 179,59 €
De 45 a 49 anys 166,45 € 196,27 €
De 50 a 54 anys 184,63 € 209,79 €
De 55 a 59 anys 209,50 € 224,73 €
De 60 a 64 anys 279,13 € 279,14 €
De 65 a 69 anys 373,41 € 373,41 €
De 70 a 79 anys
(segons condicions de la seva pòlissa)
428,51 € 428,51 €

 

Pòlissa mèdica: Serveis mèdics Concertats (quadre mèdic) 

 Edat  Prima per assegurat (*)
 Homes  Dones
De 00 a 06 anys 102,88 € 102,88 €
De 07 a 17 anys   73,94 €   73,94 € 
De 18 a 24 anys   83,58 €   95,76 €
De 25 a 29 anys   82,56 € 118,46 €
De 30 a 34 anys   86,35 € 128,69 €
De 35 a 39 anys   88,92 € 123,13 €
De 40 a 44 anys   92,82 € 123,09 €
De 45 a 49 anys 114,06 € 134,47 €
De 50 a 54 anys 126,53 € 143,70 €
De 55 a 59 anys 143,55 € 153,97 €
De 60 a 64 anys 191,21 € 191,21 € 
De 65 a 69 anys 261,75 € 261,75 € 
De 70 a 79 anys (segons condicions de la seva pòlissa) 293,05 € 293,05 € 

 

Cobertura Farmàcia

 Edat  Prima per assegurat (*)
De 00 a 99 anys (segons condicions de la seva pòlissa) 2,70 €

 

Pòlissa Dental

Prima per assegurat (*) 11,78 €

 

(*) sobre aquestes primeres s'aplicaran els impostos legalment establerts (0,15%)