La Mútua Crouco Serpreco Mútua Valors

Notícies d'Interès

Nou tipus d'interès al Pla d'Estalvi Multinversió

Nou tipus d'interès anual en vigor fins al 31 de desembre de 2017, per als saldos acumulats del Pla d'Estalvi Multinversió.  

  • Fons d’interès Garantit Temporal: 0,05%
  • Fons d’interès Garantit (Fins a 60.000 €): 0,10% - modalitat tancada a noves entrades.
  • Fons d’Interès Garantit Plus 1/2/3/4: (de 60.000,01 € en endavant): 0,20% - modalitat tancada a noves entrades.
  • Fons d’Interès Garantit Selecte (per a membres de Selecte Mútua): 0,20%
  • Estalvi Joves (per a menors de 35 anys i fins a 15.000 €): 1,00%

 Si desitja consultar informació detallada i actualitzada sobre totes les alternatives existents que posem al seu abast, pot consultar la  Informació Trimestral del Pla d’Estalvi Multinversió.

Nou tipus d'interès al Pla d’Estalvi Tax Free SIALP

Pla d’Estalvi Tax Free SIALP: 1,50%

Aquest tipus d'interés està en vigor fins al 31 de desembre de 2017.

Nou tipus d'interès al Pla de Previsió Assegurat

PPA Mútua dels Enginyers: 1,95%

Aquest tipus d'interés està en vigor fins al 31 de desembre de 2017.

Informació Fiscal 2016

Case Study fòrum ETSEIB 2017

Us animem a que participeu en el Case study Forum ETSEIB 2017.

 

30% de bonificació pels enginyers certificats per l'AQPE

30% de bonificació a la quota d’ampliació voluntària de RCP pels enginyers certificats per l'AQPE