Notícies d'Interès

La Mútua dels Enginyers ha atorgat a dues dones enginyeres una beca destinada a sufragar la matrícula del “Programa Directiu de Desenvolupament (PDD)” organitzat per Aula Magna Business School.

La Mútua dels Enginyers ha celebrat el 41è Berenar-Col·loqui.

El dia 31 de desembre de 2020 es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2021. En relació amb la vessant asseguradora se’n destaca l’increment de l’Impost sobre les primes d’assegurances, que passa del 6% al 8%. Per tant, volem informar-li que, des de l’1 de gener, s’ha traslladat aquest increment a les quotes de la prestació d’Accidents.

El dia 18 de desembre es va inaugurar l’espai d’enginyeria que comparteixen La Mútua dels Enginyers, el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya i la Caixa d’Enginyers. Situat al carrer Indústria, 18, l'edifici es convertirà en una plataforma col·laborativa de l'Enginyeria que permetrà afrontar els nous reptes de la tecnologia i la digitalització, a més de prestar els serveis adreçats a satisfer les necessitats financeres i asseguradores dels seus socis, mutualistes i clients, enfortint, d’aquesta manera, el teixit empresarial de la zona.