Notícies d'Interès

La Mútua dels Enginyers modifica la declaració comprensiva dels principis de la política d’inversions del Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya 2, FP per adaptar-la a l’article 9 del Reglament (UE) 2019/2088 de divulgació d’informació relativa a la sostenibilitat en el sector dels serveis financers (SFDR).

La Mútua dels Enginyers ha celebrat el 46è Berenar Col·loqui.

L'acord suposa reforçar la presència en l'Observatori de les mutualitats de previsió social i dels valors del mutualisme.

La Mútua dels Enginyers és una entitat amb més de seixanta anys d'experiència en el sector assegurador i d'estalvi. Proporciona un servei integral a particulars, empreses, associacions i col·lectius tècnics, tant d'enginyeria com altres disciplines. El seu objectiu és la de garantir la responsabilitat financera i la solvència del col·lectiu al qual representen mitjançant la solidaritat, la integritat i la implicació.