Notícies d'Interès

ANUNCI DE DISSOLUCIÓ FONS DE PENSIONS

“A&G STELA MARIS EQUILIBRADO FP” i “A&G STELA MARIS VARIABLE FP”

La Mútua dels Enginyers ha celebrat el 41è Berenar-Col·loqui.

El dia 31 de desembre de 2020 es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2021. En relació amb la vessant asseguradora se’n destaca l’increment de l’Impost sobre les primes d’assegurances, que passa del 6% al 8%. Per tant, volem informar-li que, des de l’1 de gener, s’ha traslladat aquest increment a les quotes de la prestació d’Accidents.

El dia 18 de desembre es va inaugurar l’espai d’enginyeria que comparteixen La Mútua dels Enginyers, el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya i la Caixa d’Enginyers. Situat al carrer Indústria, 18, l'edifici es convertirà en una plataforma col·laborativa de l'Enginyeria que permetrà afrontar els nous reptes de la tecnologia i la digitalització, a més de prestar els serveis adreçats a satisfer les necessitats financeres i asseguradores dels seus socis, mutualistes i clients, enfortint, d’aquesta manera, el teixit empresarial de la zona. 

La Mútua dels Enginyers ha celebrat el 40è Berenar-Col·loqui.

La Mútua dels Enginyers presenta l’Informe d’impacte de les inversions de l’exercici 2019 del Pla de Pensions “Enginyers Inversió Sostenible”

 

La Mútua dels Enginyers, juntament amb Alter Mútua d'Advocats, Mutual Mèdica i l'acceleradora de startups Accelgrow, han presentat el hub d’innovació “Barcelona Insurhub” creat per a accelerar la transformació dels sectors insurtech, fintech, legaltech, health i impacte social.