Reglaments Prestacions Mútua

Prestacions obertes a subscripció

Prestació Inici Reglament Nota informativa Document d'informació prèvia*
Vida inspirit 2015 01.04.2021 03.2021  
Vida temporal 1999 01.04.2021 03.2021  
Renda Invalidesa 1999 28.05.2019 03.2021  
Renda d'Estudis 1999 01.04.2021 03.2021  
Gran Dependència 2001 28.05.2019 03.2021  
Dependència Severa 2019 28.05.2019 03.2021  
Accidents 1999 28.05.2019 03.2021 10.2020
Baixa Laboral 1999 28.05.2019 03.2021 10.2020
Baixa Laboral (efecte 1.1.2022) 1999 29.06.2021    
Malalties Greus 2019 28.05.2019 03.2021 10.2020
Despeses quirúrgiques 1999 28.05.2019 03.2021 10.2020
Hospitalització 1999 28.05.2019 03.2021 10.2020
Pla d'Estalvi Multinversió 1994 28.01.2021    
PPA Mútua dels Enginyers 2003 25.06.2020    
Pla d'Estalvi Tax Free SIALP 2015 28.05.2019    
PPSE Mútua dels Enginyers 2013 28.05.2019    
Multiempresa Previsió 2004 28.01.2021    
Pla d'Estalvi Inspirit Mútua Retirement 2020 28.01.2021    
L'alternativa als autònoms (homes <30 anys i dones <35 anys)     03.2021  
L'alternativa als autònoms (resta)     03.2021  

                                

Prestacions tancades a subscripció  

 
 Prestació Inici Reglament Nota informativa
Disposició transitòria pas a noves prestacions   29.12.1999  
Vida 1999 28.05.2019 03.2021
Renda Jove 2009 28.05.2019 03.2021

                   
                                     

* La normativa de distribució d'assegurances estableix per a les assegurances diferents a l'assegurança de vida l'obligatorietat de facilitar-lo a la persona que desitja contractar