La Mútua Crouco Serpreco Mútua Valors

Vida Temporal

S'han produït els següents errors:
CONSULTAR
la meva posició

Aquesta cobertura garanteix el pagament del capital subscrit en cas de mort o d’invalidesa permanent i absoluta de l’assegurat.

Per exemple, un capital de 100.000 euros per a una persona de 35 anys té un cost mensual de 12,56 euros.

Com funciona?

En cas de defunció o d’invalidesa permanent i absoluta de l’assegurat, la Mutualitat pagarà el capital assegurat, establert al document d’inscripció. La durada de la prestació és anual i es renova automàticament, excepte per rescissió d’alguna de les parts.

Les quotes anuals per cada 10.000 euros de capital assegurat són les següents (fins a l’edat de 64 anys, inclou defunció i invalidesa absoluta i permanent):

 

EDAT QUOTA *   EDAT QUOTA *   EDAT QUOTA *   EDAT QUOTA *
15 10,00   32 13,15   49 52,80   66 164,58
16 11,38   33 13,37   50 57,63   67 183,37
17 12,74   34 13,89   51 62,87   68 205,59
18 12,73   35 14,71   52 68,23   69 231,87
19 12,88   36 15,71   53 73,85   70 262,92
20 13,07   37 16,84   54 79,96   71 299,74
21 13,27   38 18,01   55 99,69   72 343,63
22 13,50   39 19,22   56 107,00   73 396,06
23 13,71   40 20,57   57 114,71   74 458,91
24 13,90   41 22,22   58 122,24   75 534,24
25 14,03   42 24,33   59 129,39   76 624,47
26 14,04   43 26,87   60 136,18   77 732,29
27 13,94   44 29,75   61 142,70   78 860,79
28 13,76   45 37,17   62 149,05   79 1.013,15
29 13,50   46 40,54   63 155,59      
30 13,29   47 44,30   64 162,61      
31 13,15   48 48,34   65 148,71      
* No inclouen impostos

 

Contractació

Aquesta prestació la podran subscriure els assegurats que tinguin com a mínim 15 anys i que encara no hagin complert els 65 anys.

La cobertura per invalidesa s’extingeix quan l’assegurat compleix els 65 anys. La cobertura de defunció s’extingeix per pagament del capital per invalidesa o quan l’assegurat compleix els 80 anys.