S'han produït els següents errors:

PPSE Mútua dels Enginyers

CONSULTAR
la meva posició

EL PLA DE PREVISIÓ SOCIAL EMPRESARIAL DE LA MÚTUA

El Pla de Previsió Social Empresarial (PPSE) és un instrument d'estalvi destinat a la jubilació que permet complementar o convertir-se en l'alternativa als plans de pensions d'ocupació, amb l'avantatge diferencial d'anar acumulant un capital amb una rendibilitat garantida.

Nou tipus d'interès tècnic en vigor fins al 30 de setembre del 2024: 2,25% (comissió de gestió: 1% anual).

Fitxa Trimestral Fitxa Trimestral  (145,18 kB)

TOTS ELS AVANTATGES, SENSE CAP RISC

El Pla de Previsió Social Empresarial de la Mutua us ofereix la possibilitat d’un estalvi destinat a la jubilació que gaudeix dels mateixos avantatges fiscals que tenen els plans de pensions, però sense córrer el risc d’obtenir rendibilitats negatives.

EL PLA DE PREVISIÓ SOCIAL EMPRESARIAL DE LA MÚTUA, RENDIBILITAT GARANTIDA

El Pla de Previsió Social Empresarial de La Mútua garanteix una rendibilitat sempre positiva trimestralment. Aquest sistema d'estalvi assegura una rendibilitat de mercat a cada moment, independentment de l'evolució de les borses, de manera que es pot evitar patir pel comportament volàtil dels mercats financers.

EL PLA DE PREVISIÓ SOCIAL EMPRESARIAL DE LA MÚTUA: MÉS COBERTURES

És una assegurança col·lectiva de vida de l'empresa a favor dels seus treballadors, que cobreix les garanties de jubilació, invalidesa, defunció i dependència.

El prenedor és sempre l'empresa. L'assegurat i el beneficiari en cas de vida, invalidesa o dependència és el treballador. El beneficiari en cas de mort és la persona designada pel treballador.

En el supòsit de defunció de l'assegurat abans que es produeixi la contingència de jubilació, la Mútua s’obliga a abonar als beneficiaris un Capital Addicional equivalent al 1,5% del saldo acumulat. Aquest Capital tindrà un màxim de 12.000 Eur si l’assegurat és menor de 55 anys i de 600 Eur quan sigui major d’aquesta edat.

Els assegurats d’aquest producte gaudeixen dels mateixos avantatges fiscals que els partícips i beneficiaris dels plans de pensions d'ocupació.

DEMANEU-NE MÉS INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS
932 954 300 / 662 991 085
o bé a l'adreça de correu electrònic  empresa@mutua-enginyers.com