Responsabilitat Civil Professional

Protegeix la teva activitat professional tant en nom propi com per compte d'una societat.

Tarifa i contracta

Avantatges de la nostra assegurança

La nostra assegurança de responsabilitat civil professional proporciona cobertura econòmica a la persona assegurada en cas d'imputació de responsabilitat civil per danys personals o materials. T’oferim:

 • Cobertura ajustada a les pràctiques i responsabilitats específiques del professional assegurat
 • Cobertura per fer front a despeses legals, indemnitzacions i altres costos relacionats.
 • Protecció per perjudicis a tercers causats durant la prestació de serveis professionals, tant en nom propi com per compte d'una societat.

Característiques de l’assegurança de RC Professional

butllet1

Danys materials

Danys causats a qualsevol bé tangible o destrucció d’aquest.

butllet2

Danys personals

Mort, incapacitat, malaltia, lesions mentals o físiques causades a persones físiques.

butllet3

Perjudicis econòmics conseqüencials

Pèrdua econòmica que és conseqüència directa dels danys personals/materials soferts pel reclamant.

butllet4

Danys patrimonials purs

Pèrdua econòmica sense causa directa de danys personals/materials soferts pel reclamant.

butllet5

Defensa jurídica

Honoraris, costos legals i despeses associades amb la defensa legal de la persona assegurada.

butllet6

Fiances

Fiances judicials en resposta a indemnitzacions reclamades.

Assessors

El nostre equip de consultoria t’informarà de la solució que millor s’adapti a les teves necessitats.
Amb La Mútua, un món de serveis al teu abast.

Contacta amb nosaltres

Activitats cobertes per l’assegurança

 • Càlcul
 • Estudi
 • Disseny
 • Projecte
 • Direcció
 • Auditoria
 • Coordinació
 • Inspecció
 • Administració
 • Gestió
 • Supervisió
 • Licitacions
 • Especificació tècnica
 • Assesorament
 • Objecte social de la societat
 • Direcció integrada de projectes
 • Altres

FAQ - Preguntes freqüents

1. Què és una assegurança de Responsabilitat Civil Professional?
L’assegurança de responsabilitat civil professional protegeix a l'assegurat/da de les possibles reclamacions i indemnitzacions per danys personals o materials que hagi pogut causar a un tercer pel seu exercici professional, ja sigui en nom propi o en representació d'una societat.
2. Per què he de contractar una assegurança de Responsabilitat Civil si no estic obligat?
Perquè és la manera més adequada de cobrir el teu patrimoni personal davant les reclamacions de tercers. Davant la reclamació d’un tercer, necessitaràs la cobertura de defensa jurídica.
3. Si soc assalariat, tinc Responsabilitat Civil Professional?
Sí, et poden reclamar.
4. Puc cancel·lar la meva pòlissa de RCP si ja he acabat la feina o tasca?
No, els terminis de reclamació poden ser molt llargs (fins a 15 anys en l’àmbit contractual, i fins a 3 anys a l’extracontractual; a comptar des del moment en què es coneixen els danys).
5. Com actua la pòlissa en cas de sinistre?
La pòlissa actuarà d’acord amb l'àmbit temporal “claims made”. És a dir, es consideren cobertes aquelles reclamacions efectuades durant la vigència de la pòlissa, amb independència de quan es va produir el sinistre o fet causant, sempre que l'assegurat no sigui coneixedor de cap fet que pugui comportar una reclamació. Aquesta retroactivitat pot ser limitada o il·limitada.
6. Un capital de 150.000 € és suficient?
Depèn de l’activitat, generalment, aquesta quantitat seria insuficient.

No t'ho perdis! Aprofita la promo del moment