Wallet Inspirit

Un pla per a joves pensat per a ajudar-te a estalviar i a fer realitat els teus projectes, amb un tipus d'interès garantit trimestralment.

Tarifa i contracta

Avantatges de la nostra assegurança

Wallet Inspirit és una modalitat d'estalvi inclosa en el Pla d'Estalvi Multinversió, lliure de comissions i que no requereix l'obertura de cap compte corrent.

 • Modalitat d'inversió que garanteix el capital.
 • Atractiu tipus d'interès garantit trimestralment.
 • Admet aportacions periòdiques i/o extraordinàries.
 • No tributa per IRPF fins que no es rescati totalment o parcialment.
 • Possibilitat de gaudir d'aquestes condicions avantatjoses fins als 35 anys.
 • Producte que es revisa trimestralment segons les condicions més competitives del mercat

Característiques del pla d’estalvi per a joves

T'oferim un pla d'estalvi de baix risc, lliure de comissions i que no requereix l'obertura de cap compte corrent, per ajudar-te a estalviar i amb els següents avantatges.

bullet1

Interès garantit

El saldo acumulat gaudirà un tipus d'interès garantit per trimestres naturals

bullet2

Rescat immediat

Dret al rescat parcial o total del saldo acumulat amb disponibilitat immediata.

bullet3

Aportació mínima a la mida de tothom

L’aportació mínima en el pla d’estalvi és de només 30 €.

bullet4

Lliure de comissions

Lliure de comissions i sense necessitat de l'obertura de cap compte corrent.

bullet5

Producte versàtil

Producte molt versàtil on es pot englobar, segons les preferències i perfil de risc, diverses modalitats d'inversió

bullet6

Designació de beneficiaris

La persona subscriptora podrà designar persona/es beneficiària/es per rebre el saldo acumulat en cas de mort.

FAQ - Preguntes freqüents

1. Quines característiques té la modalitat d’estalvi Wallet Inspirit?
Wallet Inspirit és una modalitat d’estalvi inclosa en el Pla d’Estalvi Multinversió, lliure de comissions i que no requereix l’obertura de cap compte corrent. D’aquesta manera, les aportacions i els rescats s’instrumentalitzen a través d’un compte bancari de qualsevol entitat financera per garantir, així, que l’agilitat a l’hora de fer operacions és màxima.
 • - Es tracta d’un pla que accepta aportacions periòdiques i/o extraordinàries.
 • - Amb disponibilitat immediata del capital invertit.
 • - No tributa per IRPF fins que no es rescati totalment o parcialment.
 • - L’aportació mínima és de només 30 €.
 • - El saldo màxim en aquesta modalitat del pla és de 25.000 €.
Wallet Inspirit és la modalitat d’estalvi especialment dedicada als joves que ofereix un tipus d’interès molt atractiu i que es revisa, per trimestres naturals, segons les condicions més competitives del mercat.
2. Què és el Pla d’Estalvi Multinversió?
El Pla d’Estalvi Multinversió és una assegurança de vida-estalvi del tipus Unit Linked. La persona contractant pot escollir entre les diverses modalitats d’estalvi/inversió disponibles en el pla. Wallet Inspirit és una de les modalitats disponibles en el pla.
3. Quins són els avantatges d'un Pla multiinversió?
És un pla d’estalvi molt flexible que s’adapta a qualsevol mena d’inversor a curt, mitjà o llarg termini, amb perfil conservador, moderat o inquiet, i que també és adequat per aquelles persones que segueixen de prop els mercats financers i tenen una actitud molt dinàmica amb les seves inversions.

Aquest producte s’adapta al ritme d’estalvi del subscriptor, tant si és planificat amb una periodicitat en les quanties a aportar, tant si és a través d’aportacions extraordinàries en el moment en què consideri oportú, així com fins i tot, com una combinació de les dues opcions.

Aquest Pla d’Estalvi s’estructura com una assegurança de vida-estalvi que, amb independència dels avantatges fiscals que això suposa, en cas de defunció de l’assegurat, el beneficiari rebria el saldo acumulat al pla més un 1,5% addicional d’aquest saldo.
4. Puc fer canvis en el meu pla multiinversió?
En tractar-se d’una assegurança de tipus unit linked, es pot canviar de tipus d’inversió d’una manera immediata i fins a dotze vegades a l’any sense cap cost. Això permet adaptar-se amb molta rapidesa als canvis personals, familiars i també a aquells que afecten els mercats financers i que repercuteixen de forma automàtica en les expectatives de rendiments de les diferents opcions d’inversió.

El pla disposa d’altres modalitats d’inversió no garantides. Aquestes permeten assumir un major risc en les inversions i així optar a unes rendibilitats molt superiors. Parlem de cistelles de fons d’inversió, de productes estructurats o de bons i pagarés entre d’altres. Així doncs, es tracta d’un producte molt versàtil on podem englobar, segons les nostres preferències, diverses modalitats d’inversió.
5. Quina és la fiscalitat a l’IRPF del Pla d’Estalvi Multinversió?
El tractament fiscal aplicable, tant de les aportacions realitzades com de les prestacions pagades, depèn de si tens o no ingressos per activitats econòmiques.

A) Si tens ingressos per activitats econòmiques com a enginyer/a col·legiat:

Gaudiràs dels mateixos avantatges fiscals que tenen els plans de pensions amb reduccions de la base imposable a l’IRPF.

Les aportacions màximes que es podran reduir de la base imposable del contribuent, serà la quantitat menor dels següents imports:
 • - El 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques.
 • - 1.500 euros anuals.
Les prestacions rebudes tributen com a rendiments del treball a l’IRPF.

B) Resta de casos:

Té tractament, a efectes d’IRPF, de rendiments del capital mobiliari, i per això les aportacions no són deduïbles fiscalment. Pel que fa als reintegraments els rendiments generats tributen a un tipus impositiu del 19%, 21%, 23% o 26% en funció de l’import de la base de l'estalvi.

No t'ho perdis! Aprofita la promo del moment