Responsabilitat Civil Constructor/Instal·lador

Protegeix-te enfront possibles danys que puguis causar a tercers com a constructor/ instal·lador.

Tarifa i contracta

Avantatges de la nostra assegurança

La nostra assegurança de Responsabilitat Civil proporciona una protecció essencial pels constructors i instal·ladors, assegurant que puguin exercir les seves activitats amb tranquil·litat i complint amb els requisits legals establert.

Garanties bàsiques:

  • Responsabilitat civil de l’explotació
  • Fiances penals.

Garanties opcionals:

  • RC per danys col·laterals
  • RC subsidiària de contractistes
  • RC creuada
  • RC complementària de treballs d’enderrocament
  • RC posttrebal

Característiques de l’assegurança de Constructor/Instal·lador

butllet1

Àmplia protecció

Protecció integral contra diverses situacions imprevistes relacionades amb la teva empresa.

butllet2

Errors professionals

Cobertura derivada d’errors professionals, com dissenys defectuosos.

butllet3

Protecció financera

Cobertura davant despeses legals i indemnitzacions per danys causats durant l'activitat del constructor/ instal·lador.

butllet4

Confiança dels clients

Genera confiança i professionalitat i facilita la captació i retenció de client.

butllet5

Defensa jurídica

Disposició d’un advocat en cas d’acabar en un procés judicial.

butllet6

Gestió de crisi i defensa legal

Serveis de gestió de crisi i defensa legal en situacions conflictives.

Modalitats

Pòlissa per obra

S’utilitza per obres concretes o que, per les seves característiques tècniques, no puguin incloure’s en una pòlissa oberta.

Pòlissa oberta

És la que utilitzen els constructors de gran volum; en aquests casos, les característiques tècniques de les obres son similars.

Assessors

El nostre equip de consultoria t’informarà de la solució que millor s’adapti a les teves necessitats.
Amb La Mútua, un món de serveis al teu abast.

Contacta amb nosaltres

FAQ - Preguntas frecuentes

1. Quina és la responsabilitat del constructor en una obra de construcció?
El constructor és responsable de garantir la qualitat i la seguretat de l'obra des de la planificació fins a l'execució final. Això inclou seguir amb cura els plans i dissenys acordats per evitar defectes que comprometin la integritat de la construcció.
2. Quins tipus de danys cobreix la Responsabilitat Civil del constructor?
La Responsabilitat Civil del constructor cobreix danys causats durant la construcció o després de l'entrega, incloent defectes estructurals, esquerdes als murs i problemes que puguin sorgir a llarg termini.
3. Quins són els terminis per reclamar Responsabilitat Civil en obres de construcció?
Segons la normativa espanyola, el termini més comú per reclamar per defectes que afecten l'estabilitat i solidesa de l'edifici és de deu anys des de la finalització de l'obra.
4. Què cobreix l'assegurança de Responsabilitat Civil en obres de construcció?
L'assegurança cobreix danys materials, compensació per lesions personals, despeses legals, responsabilitat contractual i extracontractual, protecció post entrega i preservació de la reputació.
5. Quins són els tipus d'assegurances de Responsabilitat Civil en el sector de la construcció?
Hi ha diversos tipus, entre ells l'assegurança de Responsabilitat Civil General, que cobreix danys materials i lesions personals; l'assegurança de Responsabilitat Civil Professional, que protegeix contra errors professionals; i l'assegurança de Responsabilitat Civil decennal, obligatòria a Espanya per cobrir defectes estructurals a llarg termini.
6. És necessari contractar una assegurança de Responsabilitat Civil Decennal a Espanya?
Sí, és un requisit legal pels constructors a Espanya, ja que cobreix els defectes estructurals que puguin sorgir durant els primers deu anys després de l'entrega de l'obra.
7. Com pot afectar la Responsabilitat Civil a la reputació d'un constructor?
La capacitat de respondre adequadament a les reclamacions per danys ajuda a protegir la reputació de l'empresa o professional. Una assegurança de Responsabilitat Civil juga un paper crucial en aquest aspecte al proporcionar suport financer per resoldre problemes sense comprometre la viabilitat financera.

Serveis addicionals

Primes especials per al nostre col·lectiu

No t'ho perdis! Aprofita la promo del moment