Assegurança de vida Inspirit

Cuida de tu i la teva família amb la seguretat que t'ofereix l'assegurança de vida amb una protecció adaptada a les teves necessitats.

Tarifica i contrata

Avantatges de la nostra assegurança

Una assegurança de vida cuida de tu i dels teus en cas de mort o d’invalidesa permanent i absoluta. Les assegurances de La Mútua dels Enginyers et donen més seguretat i garanties. Segur que t’interessa!

  • Protecció del futur: aporta estabilitat econòmica en cas d’una situació adversa.
  • Cobertura opcional de pròtesis.
  • Contractable fins als 44 anys.
  • Llibertat de la persona beneficiària per destinar els diners rebuts al que vulgui.
  • Cobertura Mundial.
  • Possibilitat de fraccionament de les quotes.

Característiques de l’assegurança de vida

T’oferim una assegurança personalitzable amb la protecció que necessites, tant per a la teva vida personal com en la professional.

Defunció

Abonament a la persona beneficiària de l’import assegurat en cas de defunció de la persona assegurada.

Cobertura d’invalidesa

Anticip a la persona beneficiària del 100%, 75%, 50%, o 25% de l’import contractat per defunció en cas d’invalidesa permanent i total o absoluta de la persona assegurada (opcional). 

Despeses per defunció

Utilitat de la indemnització per fer front a les despeses de defunció.

Llibertat de la persona beneficiària

Llibertat de la persona beneficiària per destinar els diners rebuts al que vulgui.

Protecció de futur

Aporta estabilitat econòmica per a la teva família en cas de situació adversa.

Cobertura de pròtesi

Reemborsament de pròtesi implantada (opcional).

FAQ - Preguntes freqüents

1. Què cobreix l’assegurança de Vida Inspirit de La Mútua dels Enginyers?
Consisteix en l’abonament del capital contractat a les persones beneficiaries en cas de defunció de la persona assegurada. Complementàriament, i si s’ha contractat la cobertura, en cas d’invalidesa permanent total i d’invalidesa permanent absoluta de la persona assegurada, se li anticiparà el capital subscrit. Opcionalment es pot subscriure la cobertura de pròstesi consistent en el reemborsament del cost de la pròtesi implantada a la persona assegurada.
2. És molt cara una assegurança de vida?
La quota d’una assegurança de vida és baixa en comparació amb el capital que assegura en cas de mort o invalidesa. Com més joves siguis, més baixa és la quota per a un mateix import assegurat. La quota la pots pagar anual, semestral, trimestral o mensualment en funció de les teves preferències o necessitats.
3. Quina és l’edat màxima per contractar una assegurança de vida Inspirit? Fins a quina edat arriba la cobertura?
És possible contractar l’assegurança de vida de La Mútua dels Enginyers fins als 44 anys.
La cobertura per defunció arriba fins que la persona assegurada compleix 80 anys. La cobertura per invalidesa permanent (total o absoluta) i de càncer de mama arriba fins que la persona assegurada compleix 67 anys. La cobertura arriba fins que la persona assegurada compleix 67 anys.
Per la malaltia d’alzheimer i altres demències orgàniques, en l’anualitat que la persona assegurada compleixi els 60 anys.
4. Quines prestacions complementàries poden millorar la meva tranquil·litat i la dels meus?
És important disposar d’una assegurança de vida que cobreixi la mort i la invalidesa, no obstant, afegir prestacions que la complimentin pot marcar la diferència pel futur.

A La Mútua dels Enginyers pots incloure prestacions addicionals a l’assegurança de vida, com les següents:
  • - capital en cas de mort o invalidesa permanent i absoluta, per causa accidental.
  • - renda mensual en cas d’invalidesa permanent (total o absoluta), fins a complir els 67 anys.
  • - capital en cas de ser diagnosticat d’una malaltia greu.
  • - ajuda econòmica en cas de ser intervingut quirúrgicament i/o hospitalitzat.
5. Quin és el tractament fiscal de les quotes de l’assegurança de vida de La Mútua dels Enginyers?
Si tens ingressos per activitats econòmiques com a professional enginyer/a col·legiada, les primes poden reduir la base imposable de l’IRPF per un import màxim anual del 30% dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques, o bé de 1.500 € si aquest import és inferior. Aquests límits són conjunts per a aportacions a mutualitats de previsió social, plans de pensions, PPA, PPSE i assegurances privades de dependència.

En el cas que facis servir La Mútua dels Enginyers com a alternativa al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de la Seguretat Social, les primes de l’assegurança de vida subscrita a través de La Mútua dels Enginyers, són considerades despesa deduïble a l’hora de calcular el rendiment net de les activitats econòmiques en estimació directa. En aquest cas, el límit de deducció és la quota màxima per contingències comunes que estigui establerta, en cada exercici econòmic, en el RETA.

No t'ho perdis! Aprofita la promo del moment