La Mútua Crouco Serpreco Mútua Valors

Rendes d'Invalidesa

S'han produït els següents errors:
CONSULTAR
la meva posició

Pagament d’una pensió mensual, fins als 65 anys, a l’assegurat que, per motiu d’un accident o malaltia, presenti una situació d’invalidesa permanent i absoluta.

Per exemple, una pensió mensual de 1.200 euros per a un assegurat de 35 anys té un cost mensual de 10,31 euros.

Com funciona?

Si l’assegurat, per accident o malaltia, quedés afectat d’invalidesa absoluta i permanent o de situació física i psíquica definitiva i irreversible, que determinés la seva ineptitud per a l’exercici de qualsevol professió o activitat laboral, la mutualitat pagarà al beneficiari la pensió contractada. La durada màxima del període de pagament de la pensió serà fins al compliment dels 65 anys d’edat.

La quota anual per cada 1.000 euros de pensió mensual assegurada és la següent:

EDAT QUOTA* EDAT  QUOTA*
20 25,47 43 160,40
21 25,01 44 182,38
22 24,54 45 209,29
23 24,07 46 235,33
24 28,31 47 266,91
25 32,35 48 300,49
26 36,19 49 337,00
27 44,25 50 378,83
28 51,90 51 427,40
29 59,14 52 484,83
30 70,08 53 553,32
31 76,37 54 553,32
32 82,23 55 734,04
33 87,65 56 845,39
34 92,63 57 967,18
35 100,77 58 1.090,20
36 104,75 59 1.206,54
37 108,27 60 1.304,08
38 111,34 61 1.675,67
39 113,93 62 2.181,02
40 122,17 63 2.896,01
41 129,50 64 3.933,55
42 144,39    

* No inclouen impostos

 

Contractació

Aquesta prestació la podran subscriure els assegurats que tinguin com a mínim 20 anys i que encara no hagin complert els 60 anys. L’extinció per edat màxima es produeix quan l’assegurat faci 65 anys.