S'han produït els següents errors:

Renda d'Estudis

CONSULTAR
la meva posició

Pagament d’una pensió mensual al menor inscrit en cas de mort o invalidesa permanent i absoluta de la persona assegurada.

Com funciona?

Consisteix en el pagament d’una renda mensual per cada persona inscrita a la que es desitja protegir davant la situació de necessitat econòmica provocada per la defunció o invalidesa permanent i absoluta de la persona assegurada.

El pagament de la pensió comença a partir de ser concedida per la Mutualitat i finalitza quan la persona inscrita arriba a l’edat final fixada al contracte, que com a màxim pot ser de 28 anys d’edat. 

 

Contractació

Aquesta prestació la podran subscriure els assegurats des dels 20 anys i que encara no hagin complert els 62 anys.

  • L’extinció final de la prestació es produeix quan l’assegurat compleixi els 75 anys.
  • La cobertura per invalidesa s’extingeix quan l’assegurat compleixi els 65 anys.