S'han produït els següents errors:

Dependència Severa

CONSULTAR
la meva posició

Aquesta prestació consisteix en l’abonament d’una renda mensual temporal amb una durada de 60 mensualitats en cas que la persona assegurada es trobi en situació de dependència severa.

Per exemple, una renda mensual de 1.000 euros per a una persona de 35 anys té un cost mensual de 28,94 euros. 

Com funciona?

S’entén per persona dependent en grau de severa aquella que pateix un estat de limitació física o psíquica irreversible que impliqui que necessita ajut per a realitzar vàries activitats bàsiques de la vida diària, dos o tres cops al dia, però no requereix l’ajut permanent d’un/a cuidador/a o d’un suport extern per a la seva autonomia personal.

Període de cobertura

Aquesta prestació cobreix a la persona assegurada mentre visqui.

S’abona la prestació sigui quina sigui l’edat en què es causa la situació de dependència, un cop transcorreguts el període de carència establert reglamentàriament.

Quotes

Les quotes estan en funció de l’edat de la persona assegurada en el moment de la contractació.

El pagament de les quotes finalitzarà el dia de l’extinció de la cobertura, amb el reconeixement de la prestació de Dependència Severa i altres supòsits previstos en el Reglament de la prestació.

 

Les quotes anuals per cada 1000 euros de renda mensual assegurada són les següents:

EDAT QUOTA * EDAT QUOTA * EDAT QUOTA *
20 261,41 36 346,48 52 510,43
21 266,04 37 354,20 53 525,90
22 270,68 38 361,96 54 541,37
23 273,78 39 369,68 55 558,38
24 278,41 40 377,41 56 576,95
25 283,06 41 386,69 57 595,51
26 287,70 42 394,42 58 615,61
27 293,89 43 403,72 59 637,27
28 298,52 44 412,99 60 660,47
29 303,17 45 423,82 61 683,68
30 309,35 46 434,64 62 709,97
31 315,54 47 445,48 63 737,81
32 320,17 48 457,85 64 767,20
33 326,38 49 470,21 65 799,68
34 334,10 50 482,59 66 833,71
35 340,30 51 496,51    
*No inclouen impostos
Quotes aplicables amb caràcter general a les noves subscripcions o ampliacions d’imports assegurats; en ambdós casos es poden haver d’establir sobreprimes si es donen circumstàncies que agreugin el risc. Si vol conèixer exactament la seva quota posi’s en contacte amb nosaltres.

  

Contractació

Aquesta prestació podrà ser subscrita per a persones que tinguin com a mínim 20 anys i que encara no hagin complert els 67 anys.