Wallet Inspirit

El Pla per Joves de la Mútua pensat per ajudar-te a estalviar i a fer realitat els teus projectes.

 

PEF_CAT

- Es tracta d’un pla que accepta aportacions periòdiques i/o extraordinàries.

- Amb disponibilitat immediata del capital invertit.

- No tributa per IRPF fins que no es rescati total o parcialment.

- L’aportació mínima és de només 30 €.

- El saldo màxim en aquesta modalitat del pla és de 25.000 €.

 

Dins del Pla d’Estalvi, la modalitat especialment dedicada als joves és una modalitat d’estalvi garantida que ofereix un tipus d’interès molt atractiu i que es revisa, per trimestres naturals, segons les condicions més competitives del mercat.

De la mateixa manera i sempre dins d’aquest Pla, també disposem d’altres modalitats d’inversió no garantides. Aquestes permeten assumir un major risc en les inversions i així optar a unes rendibilitats molt superiors. Parlem de cistelles de fons d’inversió, de productes estructurats o de bons i pagarés entre d’altres. Així doncs, es tracta d’un producte molt versàtil on hi podem englobar, segons les nostres preferències, diverses modalitats d’inversió.

Aquest Pla d’Estalvi s’estructura com una assegurança de vida-estalvi que, amb independència dels avantatges fiscals que això suposa, en cas de defunció de l’assegurat, el beneficiari rebria el saldo acumulat al pla més un 1,5% addicional d’aquest saldo.

Wallet Inspirit és una modalitat d’estalvi inclosa en el Pla d’Estalvi Multinversió, lliure de comissions i que no requereix de l’obertura de cap compte corrent. D’aquesta manera, les aportacions i els rescats s’instrumentalitzen a través d’un compte bancari de qualsevol entitat financera per garantir, així, que l’agilitat a l’hora de fer operacions és màxima.