Accidents UPC Alumni

Data Efecte
 (dd/mm/aaaa)
 
Data de naixement de la persona assegurada
 (dd/mm/aaaa)
 
Data Alta UPC Alumni
 (dd/mm/aaaa)
 
Data Alta UPC Alumni Premium
 (dd/mm/aaaa)
 
Capital a Assegurar
 [de 6.000 a 600.000 euros]
 
Doble Capital en cas d'accident de circulació
 
Capital Despeses Mèdiques
 [de 0 a 0 euros]