Assistència en Viatge

Aquesta assegurança està intermediada per Serpreco Corredoria d’Assegurances, SA, corredoria vinculada a la Mútua dels Enginyers, amb domicili a Via Laietana, 39, 2n, de Barcelona i amb CIF: A-58852518. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 10882, llibre 9822, foli 1, full 127830. Assegurances de responsabilitat civil i de caució concertades i inscrita amb el número J00609 al Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances, Corredors de Reassegurances i dels seus Alts Càrrecs, d’acord amb el RD-Llei 3/2020

QUÈ ÉS?

És la modalitat d’assegurament que cobreix a les persones dels els riscos que es produeixen en el transcurs d’un desplaçament personal o professional fora del domicili. 

 

QUÈ COBREIX? 

En cas d’urgència o imprevist i amb els límits establerts en les condicions de la modalitat escollida, pot ser atès de qualsevol malaltia o accident que sorgeixi durant el viatge, així com la repatriació si esdevé convenient. A més, hi ha altres prestacions complementàries com la pèrdua d’equipatge o demora del viatge i pèrdua de la seva connexió, responsabilitat civil, transmissió de missatges urgents, tornada anticipada per malaltia greu o defunció d’un familiar, assistència jurídica i informació a l’estranger. Busquem la teva cobertura d’acord a les teves necessitats.

 

MODALITATS 

Contractes temporals.

Contractes anuals per a estades superiors a 90 dies consecutius.

Contractes de llarga durada.

Contractes per a desplaçaments laborals o d’estudi.

Contractes únicament per desplaçament d’oci (turisme...). 

   

Si vols obtenir més informació, envia'ns el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.