Informació General

LA MÚTUA I ELS ESTUDIANTS D'ENGINYERIA

Presentació LA MÚTUA i els estudiants d'Enginyeria

La Mútua dels Enginyers, actualment col·labora amb les Escoles d’enginyeria ETSEIB, ETSEIAT, amb la Universitat politècnica de Madrid, amb l'Escola politècnica superior de la Universitat de Girona, amb l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida, amb la Universitat de Vic i amb la Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú. Conscients de les dificultats de les Escoles i els alumnes de finançar carreres internacionals o els projectes de final de carrera, dona suport econòmic als estudiants per facilitar l’estada a l’estranger o bé incentivar la creativitat i l’enginy.

A banda d’aquest suport, La Mútua, proporciona als estudiants les assegurances que requereixen per la seva tranquil·litat, com ara l’assistència en viatge a l’estranger en el cas de les carreres internacionals, a un cost i cobertures excepcionals de col·lectiu.

A més, proporciona als estudiants estrangers que volen cursar assignatures a les nostres universitats una cobertura d’assistència en el nostre territori, facilitant el accés al visat de manera àgil i econòmica.

Acords amb les Escoles i Universitats:

  • ETSEIB 
  • ETSEIAT 
  • ETSII
  • EPS (Universitat Girona)   
  • EPS (Universitat Lleida)  
  • Uvic
  • EPSEVG