Mútua i Mutualisme

EL MUTUALISME

Trobem els orígens de les mutualitats de previsió social en els gremis i confraries de l’Edat Mitjana. De fet, podríem dir que a Catalunya sempre hi ha hagut un sentiment corporatiu molt arrelat i una forta tradició de pertinença a un col·lectiu.

Tot i haver de generar beneficis per tal d’assegurar-se la permanència, les mutualitats són entitats sense ànim de lucre que exerceixen una activitat asseguradora complementària o alternativa a la Seguretat Social, segons els principis de protecció personal, solidaritat, gestió professional i organització democràtica.

La Mutualitat dels Enginyers depèn de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions i està regulada per la legislació de les mutualitats de previsió social, recollida a la Llei 20/2015, de 14 de juliol d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores, i la normativa reglamentària que la desenvolupa.