Mútua i Mutualisme

EL MUTUALISME

Trobem els orígens de les mutualitats de previsió social en els gremis i confraries de l’Edat Mitjana. De fet, podríem dir que a Catalunya sempre hi ha hagut un sentiment corporatiu molt arrelat i una forta tradició de pertinença a un col·lectiu.

Tot i haver de generar beneficis per tal d’assegurar-se la permanència, les mutualitats són entitats sense ànim de lucre que exerceixen una activitat asseguradora complementària o alternativa a la Seguretat Social, segons els principis de protecció personal, solidaritat, gestió professional i organització democràtica.

La Mutualitat dels Enginyers depèn de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions i està regulada per la legislació de les mutualitats de previsió social, recollida a la Llei 20/2015, de 14 de juliol d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores, i la normativa reglamentària que la desenvolupa.

D’altra banda, la Federació de Mutualitats de Catalunya s’ocupa de la representació i la defensa dels interessos del mutualisme social català. Actualment està integrada per 38 mútues i mutualitats de previsió social, que donen cobertura asseguradora a prop de 257.000 mutualistes amb més de 822.000 subjectes protegits, és a dir, l'11% de la població de Catalunya.

La Mútua dels Enginyers és una de les entitats federades i ocupa una vicepresidència a la junta rectora de la Federació.