Informe de Situació Financera i de Solvència

Amb efectes de 01/01/2016, va entrar en vigor el nou règim regulador comú a nivell de la Unió Europea per a les companyies d'assegurances, conegut com a Solvència II. El règim exigeix la publicació de certa informació per part de les asseguradores a la seva pàgina web.

L'Informe de Situació Financera i Solvència (ISFS) és el document que aglutina tota aquesta informació requerida. Aquest divulga informació quantitativa i qualitativa actualitzada de la companyia en un format senzill i clar. Segueix un esquema uniforme amb les altres asseguradores del sector i permet contrastar directament els punts més importants.

Addicionalment, la normativa espanyola estableix la necessitat de que l’ISFS sigui sotmès a revisió per part d’auditors de comptes i actuaris d’assegurances externs i independents amb l’objectiu de garantir la qualitat i fiabilitat de la informació divulgada públicament i millorar el grau de confiança en l’exactitud de la informació. Aquesta revisió queda plasmada a l’Informe Especial de Revisió de la Situació Financera i de Solvència (IERSFS), que segueix un esquema uniforme amb la resta de revisions dels ISFS de les asseguradores del sector.

 

Data Informe de Situació Financera i de Solvència

  

    

31.12.2023

Adobe-transparent

(properament estarà disponible la versió catalana)

       

  

 

31.12.2022

 

 

 

31.12.2021

   

 

 

 

31.12.2020

 

31.12.2019