S'han produït els següents errors:

Paquet Serveis

El paquet Serveis UPC Alumni garanteix un capital de 27.000€ en cas d’invalidesa o defunció per accident, també inclou la invalidesa parcial sempre que vingui derivada per un accident a més d’ un plec de serveis d’assistència que et donaran suport en diferents moments d ela teva vida. Per gaudir d’aquest avantatge només s’ha d’enviar simulació i el DNI a correu@mutua-enginyers.com , també es pot ampliar la cobertura o contractar-ne altres opcions , a més Si t’has associat a UPC Alumni Premium aquest any tens el servei gratuït durant el primer any.

Cobertura Accidents

Cobertura Import
Accidents (Invalidesa) 27.000 €
Accidents (Defunció) 27.000 €

Targeta de Serveis

Serveis Gestió de Testamentària

Altres Avantatges