Malalties Greus

Si és usuari de La Mútua, recordi que ha d’estar loginat, si no recorda els seus codis d'usuari, pot posar-se en contacte amb La Mútua al telèfon 93 295 43 00 o per e-mail : correu@mutua-enginyers.com.

Si no és usuari de La Mútua, pot continuar.

Data Efecte
 (dd/mm/aaaa)
 
Data de naixement de la persona assegurada
 (dd/mm/aaaa)
 
Capital a Assegurar
 [de 1.000 a 100.000 euros]
 
Garanties