S'han produït els següents errors:

Assegurança del comerç

CONSULTAR
la meva posició

El seu negoci és la seva millor inversió, per això la seva seguretat ha de tenir una atenció especial que li garanteixi la tranquil·litat i la continuïtat del negoci davant de qualsevol imprevist. La Mútua cercarà el multirisc més específic per cobrir les seves necessitats.         

Li oferim una assegurança flexible, que s’adapti a la major part de peticions de cobertures i a uns preus molt competitius. Amb cobertures bàsiques molt àmplies i optatives per cobrir la resta d’eventualitats que necessiti protegir.

GARANTIES CONTRACTABLES   

 • Incendi i similars            
 • Riscs extraordinaris       
 • Trencament de vidres, llunes...            
 • Danys per aigua       
 • Danys elèctrics            
 • Reposició d’arxius i documents            
 • Robatori            
 • Danys estètics       
 • Paralització d’activitat           
 • Avaria de maquinària            
 • Responsabilitat civil            
 • Del continent            
 • D’explotació del negoci            
 • Patronal            
 • De producte            
 • Transports            
 • Accidents personals            
 • Atracament de treballadors i/o clients            
 • Defensa jurídica            
 • Mercaderies en cambres frigorífiques